C# Kontrol Deyimleri Örnekleri

Soru 1- Kullanıcının Girdiği iki sayıdan Büyük olanı bulan program
buyukkucukikisayi

Console.WriteLine("Sırasıyla sayıları girin: ");
Console.Write("  1: "); int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("  2: "); int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi1 > sayi2)
{
int gecici = sayi1;
sayi1 = sayi2;
sayi2 = gecici;
}
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("\nBüyük Sayı -> {0}", sayi2);
Console.WriteLine("Küçük Sayı -> {0}\n", sayi1);
Console.ReadKey();

Soru 2-Kullanıcının girdiği 3 sayıdan en büyük olanı bulan program
ucsayienbuyuk

Console.WriteLine("3 tane sayı girin: ");
Console.Write("  1: "); decimal sayi1 = decimal.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("  2: "); decimal sayi2 = decimal.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("  3: "); decimal sayi3 = decimal.Parse(Console.ReadLine());
//http://www.bilisimogretmeni.com/
if (sayi1 > sayi2)
{
if (sayi2 > sayi3)
{
Console.WriteLine("\nBüyük Sayı : {0}\n", sayi1);
}
else if (sayi3 > sayi2)
{
if (sayi3 > sayi1)
{
Console.WriteLine("\nBüyük Sayı : {0}\n", sayi3);
}
else
{
Console.WriteLine("\nBüyük Sayı : {0}\n", sayi1);
}
}
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
else if (sayi2 > sayi3)
{
Console.WriteLine("\nBüyük Sayı : {0}\n", sayi2);
}
else
{
Console.WriteLine("\nBüyük Sayı : {0}\n", sayi3);
}
Console.ReadKey();

Soru-3 Kullanıcının girdiği 3 sayıyı küçükten büyüğe doğru sıralayan program
uc_sayi_sirala

Console.WriteLine("Sayıları Girin : ");
Console.Write("  1: "); double sayi1 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("  2: "); double sayi2 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("  3: "); double sayi3 = double.Parse(Console.ReadLine());
double gecici = 0;
if (sayi1 > sayi2)
{
if (sayi1 > sayi3)
{
gecici = sayi1;
sayi1 = sayi3;
sayi3 = gecici;
}
//http://www.bilisimogretmeni.com/
if (sayi1 > sayi2)
{
gecici = sayi1;
sayi1 = sayi2;
sayi2 = gecici;
}
}
else if (sayi2 > sayi3)
{
if (sayi1 > sayi3)
{
gecici = sayi1;
sayi1 = sayi3;
sayi3 = gecici;
}
//http://www.bilisimogretmeni.com/
if (sayi2 > sayi3)
{
gecici = sayi2;
sayi2 = sayi3;
sayi3 = gecici;
}
}
Console.WriteLine("\nSayıların Sıralı Hali: {0} < {1} < {2}\n", sayi1, sayi2, sayi3);
Console.ReadKey();

Soru-4 Bir dizi içindeki en büyük sayıyı Array.Sort fonksiyonu kullanmadan bulan programı yapın
dizi_en_buyuk

decimal[] Sayilar = { -1, 125, -4, 3, 2 };
decimal buyuk = Sayilar[0];
Console.Write("Sayılar: ");
for (int i = 0; i < Sayilar.Length; i++)
{
Console.Write(Sayilar[i] + " ");
if (Sayilar[i] > buyuk)
{
buyuk = Sayilar[i];
}
}
Console.WriteLine("\n\nBüyük Sayi: {0}\n", buyuk);
Console.ReadKey();

Soru-5 Kullanıcının yapacağı seçime göre tam sayı ve gerçel sayı ise girilen değere 1 ekleyen, string ifade ise yanına bilişim ifadesini ekleyen programı yapın
degisken_turu

double sayi = 0;
string ifade = string.Empty;
Console.WriteLine("Girilecek Değişken Türü: ");
Console.WriteLine("  1: int");
Console.WriteLine("  2: double");
Console.WriteLine("  3: string");
Console.Write("-> Seçiminiz: ");
switch (Console.ReadLine())
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
case "1":
Console.Write("\nBir Tam Sayı Girin: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Yeni Değer -> {0}\n", sayi + 1);
break;
case "2":
Console.Write("\nGerçel Bir sayı Girin: ");
sayi = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Yeni Değer -> {0}\n", sayi + 1);
break;
case "3":
Console.Write("\nBir İfade Girin: ");
ifade = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Yeni Değer -> {0} bilişim\n", ifade);
break;
default://http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("\nYanlış Seçim !!!\n");
break;
}
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest