C# Koordinatları Verilen İki Nokta Arasındaki Masafeyi Bulan Program

Kullanıcının girmiş olduğu iki nokta arasındaki mesafeyi bulan program C# Console Uygulaması hesaplama için gereken formül= |AB|= (kare kök)(x1-_x2)İn karesi+(y1+y2)in karesi

    
int x1 = 0, y1 = 0;
int x2 = 0, y2 = 0;
double mesafe = 0;
Console.WriteLine("n 1. Nokta (X Y): ");
x1 = Int16.Parse(Console.ReadLine());
y1 = Int16.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("n 2. Nokta (X Y): ");
x2 = Int16.Parse(Console.ReadLine());
y2 = Int16.Parse(Console.ReadLine());
mesafe = Math.Sqrt(Math.Pow((y2 - y1), 2) + Math.Pow((x2 - x1), 2));
Console.WriteLine("n Mesafe : {0}", mesafe);
Console.ReadKey();

ikinokta

Pin It on Pinterest