C# listBox’a Eklenen Sayıları Ters Çevirip Çarpan Program

list
Kullanıcının textbox’a girdiği sayıyı listbox’a ekleyen, başka bir listbox’a bu sayıları ters çevirip aktaran ve üçüncü textbox’ada bunların çarpım işleminin sonucunu ekleyen programın kodları

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = listBox1.Items.Count - 1; i >= 0; i--)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.Items[i]);
}
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{ for (int i = 0; i <= listBox1.Items.Count - 1; i++)
{
listBox3.Items.Add( Int16.Parse(listBox1.Items[i].ToString()) * Int16.Parse(listBox2.Items[i].ToString()));
}
}

Pin It on Pinterest