C# Metot ve Fonksiyon Çağırma

C#’ta bir metot kullanılacaksa metodun içinde bulunduğu sınıf türünden bir nesne tanımlanır ve ‘.’ operatörü ile metot çağrılır.

using System; 
class Metotlar 
{ 
int Topla(int a,int b) 
{ 
return a+b; 
} 
static void Main() 
{ Metotlar nesne=new Metotlar(); 
int a=nesne.Topla(2,5); 
Console.Write(a); 
} 
} 

static olarak tanımlanan metotlara erişmek için metodun içinde bulunduğu sınıf türünden bir nesne yaratmaya gerek yoktur. static olarak tanımlanan metotlara sadece metodun adını yazarak erişilebilir.

using System; 
class Metotlar { 
static int Topla (int a,int b) 
{ return a+b; } 
static void Main() 
{ 
int a=Topla(2,5); 
Console.Write(a); 
} 
} 

Bütün programlarda önce Main metodu çalışır. Diğer metotlar Main metodunun içinden çağrılmadıkça çalışmaz. Eğer metot, içinde bulunduğumuz sınıfta değil de, başka bir sınıf içinde yaratılmışsa o metodu
kullanabilmek için önce sınıfı yazmamız gerekir.

using System; 
class Metotlar1 
{ public static int Topla(int a,int b) { return a+b; } } 
class Metotlar2 
{ static void Main() 
{ 
int a=Metotlar1.Topla(2,5); //nesne oluşturulmadı 
Console.Write(a); 
} 
} 

public sözcüğüyle derleyiciye bu metoda her sınıftan erişilebileceğini söylüyoruz. Eğer public sözcüğü yazılmamış olsaydı bu metoda sadece Metotlar1 sınıfından erişilebilirdi.

Pin It on Pinterest