C# Not All Code Paths Return A Value C# Hatası

Not All Code Paths Return A Value hatası genelde geriye değer gönderen metotlarda return ifadesinin yanlış, eksik veya fazla yazılmasında dolayı oluşur. hemen bir örnek yapalım..

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Birinci Sayı");
int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci Sayı");
int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İşlem (+,-,*,/)");
string c = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Sonuç= "+islem(a,b,c));
Console.ReadKey();
}
static int islem(int s1, int s2, string d)
{
if (d == "+")
{
return s1+s2;
}           
}

notallcodepathsreturnavaluec
bu kodları yazıp çalıştırdığımız zaman “(int, int, string)’: not all code paths return a value” şeklinde bir hata mesajı alacağız çünkü islem metodunda kullanılan if koşullarının sağlanamama olasılığı olabileceğinden dolayı bir hata veriyor.
hatayı gidermek için kodlamayı aşağıdaki gib değiştiriyoruz.

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Birinci Sayı");
int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci Sayı");
int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İşlem (+,-,*,/)");
string c = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Sonuç= "+islem(a,b,c));
Console.ReadKey();
}
static int islem(int s1, int s2, string d)
{
if (d == "+")
{
return s1 + s2;
}
else if (d=="*")
{
return s1 * s2;
}
else
{
return 0;
}      
}

Pin It on Pinterest