C# Örnekleri 16’lık Sayı Sisteminde Rastgele Sayı Üretme

Kullanıcını girmiş olduğu basamak değerine göre 16 lık sayı sisteminde rastgele sayı üreten console uygulaması.
tablo

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(sayiuret(5));
Console.WriteLine(sayiuret(5));
Console.WriteLine(sayiuret(5));
Console.WriteLine(sayiuret(5));           
Console.ReadKey();
}
static Random rastgele = new Random();
//http://www.bilisimogretmeni.com/
public static string sayiuret(int basamak)
{
string sonuc = ""; int a = 0;
for(int i=0;i<basamak;i++)
{
a = rastgele.Next(1, 16);
sonuc += a.ToString("X");
}           
return sonuc;
}

Pin It on Pinterest