C# Örnekleri – 3’e Tam Bölünen Sayıların Sırasını Bulan Program

Kullanıcının girdiği sayının 3’e tam bölünen sayılardan kaçıncısı olduğunu bulan C# Console Uygulaması
sirano

 int sira = 0;
      Console.WriteLine("Hangi sayının sırasını öğrenmek istiyorsunuz");
      int hangi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i <= 1000; i++)
      {
        if (i % 3 == 0)
        {
          
          if (i == hangi)
          {
            Console.WriteLine("{0} sayısı {1} sıradadır", i, sira);
          }
          sira++;
        }
      }
      Console.ReadKey();