C# Örnekleri – Adam Asmaca Console Uygulaması

Şimdiki c# örneğimizde console ortamında adam asmaca oyunu yapacağız, sorulacak kelimeler bir dizi içinde saklanacak daha sonra rastgele olarak biri seçilecek ve kullanıcıdan bir harf girmesi istenecek girilen harf sorulan kelime içinde tek tek aranacak eşleşen yerlere harf diğer yerler “*” eklenecek ve oyun sayı bulana kadar devam edecek..
consoleadamasmaca

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("!!!!!!!!!! Adam Asmaca Oyunu !!!!!!!!!!");
string[] kelimeler = new string[10];
kelimeler[0] = "html";
kelimeler[1] = "php";
kelimeler[2] = "asp.net";
kelimeler[3] = "c#";
kelimeler[4] = "web tasarım";
kelimeler[5] = "grafik animasyon";
kelimeler[6] = "veritabanı";
kelimeler[7] = "programcılık";
kelimeler[8] = "teknik resim";
kelimeler[9] = "bilisimogretmeni.com";
Random rastgele = new Random();
int idx = rastgele.Next(0, 9);
string kelimesec = kelimeler[idx];
char[] harf = new char[kelimesec.Length];
Console.Write("Bir Harf Girin: ");
for (int p = 0; p < kelimesec.Length; p++)
harf[p] = '*';
while (true)
{
char tahmin = char.Parse(Console.ReadLine());
for (int j = 0; j < kelimesec.Length; j++)
{
if (tahmin == kelimesec[j])
harf[j] = tahmin;
}
Console.WriteLine(harf);
}
}
}
}

Pin It on Pinterest