C# Örnekleri – Ağ Trafiğini Dinleyerek Gönderilen ve Alınan Veri Miktarı

Ağ üzerinden gönderilen ve alınan veri miktarını seçilen ağ bağdaştırıcısına göre gösteren program.
ilk olarak programımıza using System.Net.NetworkInformation; namespacesini ekliyoruz, bu sayede ağ bağdaştırıcı bilgilerine ulaşabileceğiz.
Form Tasarımımız
agdinle

using System;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Windows.Forms;
namespace agoku
{
public partial class MainForm : Form
{
/// Zamanlayıcı Her Saniyede Güncellenecek
private const double timerUpdate = 1000;
/// Bağlantı aygıtları    
private NetworkInterface[] arayuzler;
// Timer Nesnesi Tanımlıyoruz
private Timer timer;
/// fonksiyonlar programla beraber çalışmaya başlıyor.
public MainForm()
{
InitializeComponent();
bagdastiricilarioku();
timerAyarla();
}        
/// Bilgisayardaki tüm bağlantı aygıtlarını okuyoruz.   
private void bagdastiricilarioku()
{
arayuzler = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces();
// http://www.bilisimogretmeni.com/
for (int i = 0; i < arayuzler.Length; i++)
cmbbagdastirici.Items.Add(arayuzler[i].Name);
cmbbagdastirici.SelectedIndex = 0;
}
//Timer başlattık
private void timerAyarla()
{
timer = new Timer();
timer.Interval = (int)timerUpdate;
timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);
timer.Start();
}
//Bağlantı aygıtından bilgileri güncelliyoruz
private void bilgilerioku()
{
NetworkInterface nic = arayuzler[cmbbagdastirici.SelectedIndex];     
IPv4InterfaceStatistics agbilgileri = nic.GetIPv4Statistics();     
int gonderilen = (int)(agbilgileri.BytesSent - double.Parse(lblgidenveri.Text)) / 1024;
int alinan = (int)(agbilgileri.BytesReceived - double.Parse(lblgelenveri.Text)) / 1024;     
lblhiz.Text = nic.Speed.ToString();
lbbaglantiaygiti.Text = nic.NetworkInterfaceType.ToString();
lblhiz.Text = nic.Speed.ToString();
// http://www.bilisimogretmeni.com/
lblgelenveri.Text = agbilgileri.BytesReceived.ToString();
lblgidenveri.Text = agbilgileri.BytesSent.ToString();
lblUpload.Text = gonderilen.ToString() + " KB/s";
lblDownload.Text = alinan.ToString() + " KB/s";
}
void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
bilgilerioku();
}
private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}

Pin It on Pinterest