C# Örnekleri – Arkadaş Sayı Bulma Console Uygulaması

C# Örneklerimize Arkadaş sayı bulma programı ile devam ediyoruz ilk olarak arkadaş sayı nedir onu açıklayalım sonrada programımıza geçelim.
İki sayı birbirinin kendisi hariç bölenleri toplamına eşitse bu sayılara arkadaş sayılar denir.
Örnek: 220 ve 284
220 : 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284
284 : 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220
consolearkadassayi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{//www.bilisimogretmeni.com
int sayi1, sayi2, toplam1 = 0, toplam2 = 0, i;
Console.WriteLine("Birinci sayıyı Girin : ");
sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci sayıyı girin : ");
sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());
for (i = 1; i < sayi1; i++)
{
if (sayi1 % i == 0)
{
toplam1 = toplam1 + i;
}
}
for (i = 1; i < sayi2; i++)
{
if (sayi2 % i == 0)
{
toplam2 = toplam2 + i;
}//www.bilisimogretmeni.com
}
if (sayi1 == toplam2 && sayi2 == toplam1)
{
Console.WriteLine("Girilen sayılar Arkadaş sayı");
Console.ReadLine();
}
else
{
Console.WriteLine("Sayılar arkadaş sayı değil");
Console.ReadLine();
}//www.bilisimogretmeni.com
}
}
}

Pin It on Pinterest