C# Örnekleri – Dairenin Alanını Hesaplayan Metot

Yarıçapı parametre olarak verilen bir dairenin alanın hesaplayan static erişimli bir metot tanımlayınız.
Main()fonksiyonunda yazdığınız metodu kullanarak yarıçapı 5 olan bir dairenin alanını ekrana yazdıran Console Uygulaması.(Not:Dairenin alanı pi*r*r, pi=3.5459 olarak sabit tanımlanacaktır.)

public const double PI = 3.5459;
public double yaricap; 
public double alan;
static double AlanBul(double r)
{
double yarıÇap = r;
double alan; alan = PI * r * r;
return alan;
}
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Yarı Çapı 5 olan Dairenin Alanı {0}", AlanBul(5));
Console.ReadKey();
}
  • Beril Üşenmez

    N * M ve M * K boyutunda iki matrisin çarpımını yapan programı c# ile yazmaya çalışıyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz.

Pin It on Pinterest