C# Örnekleri – Dizideki Elemanların Tekrar Sayısını Metot İle Bulma

C# örneklerimizde sırada kullanıcının oluşturduğu bir dizi içinden, yine kullanıcının girmiş olduğu bir sayının tekrar sayısını metot kullanarak bulan program.
dizitekrarmetot

public static int sirabul(int[] sayilar, int aranan)
{
int tekrar = 0;
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
if (sayilar[i] == aranan)
tekrar++;
//http://www.bilisimogretmeni.com/
return tekrar;
}
static void Main()
{
Console.Write("Kaç Sayı Girilecek: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] sayilar = new int[n];
Console.WriteLine("\n Dizinin  {0} numaralı elemanını girin: ", n);
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{ //http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.Write("   {0}: ", i + 1);
sayilar[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
Console.Write("\nAranan Sayı: ");
int aranan = int.Parse(Console.ReadLine());
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("\n {0} dizide {1} defa tekrarlanmış\n", aranan,
sirabul(sayilar, aranan));
Console.ReadKey();
}

Pin It on Pinterest