C# Örnekleri – Dizideki Tek ve Çift Sayıları Metotla Bulan Program

kullanıcıdan 0 ile 100 arasında N adet sayı alan ve bu sayılardan tek olanları ayrı çift olanları ayrı göstermek için “tekleri_göster” ve “çiftleri_göster” adında iki metot hazırlayarak sonucu bulan console uygulaması
tekcift

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Kaç Sayı Girilecek: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] sayilar = new int[n];      
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{ //http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.Write("Dizinin {0} numaralı elemanını girin: ", i + 1);
sayilar[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
tekleri_goster(sayilar);
ciftleri_goster(sayilar);
Console.ReadKey();
}
public static void tekleri_goster(int[] sayilar)
{
Console.WriteLine("Tek sayilar");
foreach (int sayi in sayilar)
{
if (sayi % 2 != 0)
Console.Write(sayi + "-");
}
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine();
}
public static void ciftleri_goster(int[] sayilar)
{
Console.WriteLine("Çift sayilar");
foreach (int sayi in sayilar)
{
if (sayi % 2 == 0)
Console.Write(sayi + "-");
}
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine();
}
 • Güneş Güneş

  //klavyeden girilicek 3 açı değerinin bir üçgen oluşturup oluşturmadığını belirten c# programı yazınız
  //Not: üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Ana fonksiyonda girilen açı değerleri ait fonksiyona
  //parametre yoluyla gönderelerek kontrol gerçekleştirilecek ve sonuç tekrar ana fonksiyona göderilerek ekrana yazdıralacaktır.
  yardımcı olurmusunuz

Pin It on Pinterest