C# Örnekleri – Event ve Delagate Kullanımı

C# ile Event(olay) ve Delegate(Temsilci) kullanım örneklerine devam ediyoruz. Yapacağımız uygulama da..:
Program içinde makine sınıfı oluşturulacaktır.
Sıcaklık değeri program içinde rastgele (random) üretilecektir.
Sıcaklık özelliği 1000 derecenin üstüne çıktığında olay çağrılacaktır.
Program tarafından dinlenen olay yakalandığında makinenin kapat fonksiyonu çalıştırılacaktır.
event

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Random rnd = new Random();
Makine makine = new Makine(rnd.Next(1, 1100));
makine.kontrol += new sicaklikkontrol(sicaklik_kontrol);
for (int i = 0; i < 10; i++)
{             
Console.WriteLine("Makine Sıcaklığı -> " + makine.Sicaklik);
makine.Sicaklik = rnd.Next(1, 1100);  
}
//www.bilsimogretmeni.com
Console.ReadLine();
}
static void sicaklik_kontrol()
{
Console.WriteLine("Makine Sıcaklığı 1000 dereceyi geçti !!!!!");
Console.WriteLine("Makine Kapatılıyor !!!!!");   
}
delegate void sicaklikkontrol();
class Makine
{
public event sicaklikkontrol kontrol;
private int sicaklik;     
//www.bilsimogretmeni.com      
public int Sicaklik
{
get { return sicaklik; }
set
{
sicaklik = value;
if (value > 1000)
kontrol();
}
}//www.bilsimogretmeni.com
public Makine(int sicaklik)
{
this.Sicaklik = sicaklik;        
}
}
}
}

Pin It on Pinterest