C# Örnekleri – Event ve Delagate Kullanımı

C# örneklerimize Event ve Delegate kullanımı ile devam ediyoruz, Event ve Delegate kullanımlarını burada,burada ve burada açıklamıştık şimdi ise bir örnek yapalım örneğimizde bir arabanın hız aşım kontrolü yapılmaktadır. Arabaya başlangıç hız değeri olarak 80 verilmiş daha sonra döngü içinde arttırılmış ve ve hız 120’yi geçtiğinden olay tetiklenmiştir.
4

using System;
namespace EventHandler
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Araba araba = new Araba(80,"Mercedes");
araba.HizAsimi += new HizAsimiEventHandler(araba_HizAsimi);
for (int i = 0; i < 7; i++)
{
araba.Hiz += 10;
Console.WriteLine("Arabamızın Hızı -> "+araba.Hiz);
}
//www.bilsimogretmeni.com
Console.ReadLine();
}
static void araba_HizAsimi()
{
Console.WriteLine("Arabamızın hızı 120 km'yi geçti !!!!!");
}
delegate void HizAsimiEventHandler();
class Araba
{
public event HizAsimiEventHandler HizAsimi;
private int hiz;
private string model;
//www.bilsimogretmeni.com
public string Model
{
get { return model; }
set { model = value; }
}
public int Hiz
{
get { return hiz; }
set
{
hiz = value;
if (value > 120)
HizAsimi();
}
}
public Araba(int hiz, string model)
{
this.Hiz = hiz;
this.Model = model;
}
}
}
}

Program Gökhan Akgöl sitesinden alınmıştır.

  • rabia

    c# da olaylarla ilgili basit kolay örnek istiyorum yardımcı olurmusun

Pin It on Pinterest