C# Örnekleri-İç içe if Kullanımı


Kullanıcı tarafından girilen üç sayıdan en büyük ile en küçük sayıyı toplayıp ortanca sayıyı çıkaran program?

int s1, s2, s3, buyuk, kucuk,ortanca;
//http://www.bilisimogretmeni.com
Console.Write("Birinci sayıyı girin");
s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci sayıyı girin");
s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Üçüncü sayıyı girin");
s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (s1 > s2 && s1 > s3)
buyuk = s1;
else if (s2 > s1 && s2 > s3)
buyuk = s2;
else
buyuk = s3;
if (s1 < s2 && s1 < s3)
kucuk = s1;
else if (s2 < s1 && s2 < s3)
kucuk = s2;
else
kucuk = s3;
//http://www.bilisimogretmeni.com
if (s1 < s2 && s2 < s3)
ortanca = s2;
else if (s2 < s1 && s1< s3)
ortanca = s1;
else
ortanca = s3;
Console.WriteLine("Sonuç" + ((kucuk + buyuk)-ortanca));
Console.ReadLine();

Girilen iki notun ortalamasını alıp hangi dereceyle gectiğini veya kaldığını bulan program?

int not1, not2, ort;
Console.WriteLine("1.notu giriniz=");
not1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2.notu giriniz=");
not2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
ort = (not1 + not2) / 2;
if (ort <= 49)
Console.WriteLine("kalır");
else if (ort <= 50)//http://www.bilisimogretmeni.com
Console.WriteLine("geçer");
else if (ort <= 60)
Console.WriteLine("orta");
else if (ort <= 80)
Console.WriteLine("iyi");
else if (ort >= 85)
Console.WriteLine("pek iyi");
Console.ReadKey();

Girilen değerin sıfırmı,pozitifmi veya negatifmi olduğunu bulan program?

int sayi;
Console.Write("Lütfen bir sayı giriniz = ");
sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi == 0)
Console.WriteLine("Girilen sayı sıfırdır");
else if (sayi < 0)
Console.WriteLine("Girilen sayı negatiftir");
else if (sayi > 0)
Console.WriteLine("Girilen sayı pozitiftir");
else
Console.WriteLine("HATA !!!");
//http://www.bilisimogretmeni.com
Console.ReadKey();

Bir firmadan herhangi bir servis paketi almak isteyen bir müşterinin bütçesinin bu servis için uygun olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Bu firma 2 adet servis paketi sunuyor ve herhangi bir paketi alabilmek için müşterinin bütçesinin en az 1500 TL olması gerekiyor. Müşterinin bütçesi 1500 ile 2500 TL arasında ise A pakedini, 2500 TL ve daha fazla ise hem daha düşük tutarda olan A paketini hem de bir üst paket olan B paketini alabiliyor.

int butce;
Console.WriteLine("Bütçenizi Girin");
butce = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce >= 1500)
{
if (butce >= 1500 && butce < 2500)
Console.WriteLine("A PAKETİ");
else if (butce >= 2500)
Console.WriteLine("A PAKETİ VE B PAKETİ");
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
else
Console.WriteLine("Bütçe 1500'den az");
Console.ReadKey();

Girilen Emlak türü ve Satın alma ve kiralama bilgisi ve bütçe bilgilerine göre kontrol işlemi yapan program

string tercih,tercih2,tercih3;
int butce, butce2;
Console.WriteLine("1-Daire");
Console.WriteLine("2-Villa");
Console.Write("Seçiminiz (1-2) : ");
tercih = Console.ReadLine();
if (tercih == "1")
{
Console.WriteLine("3-Satilik Daire");
Console.WriteLine("4-Kiralik Daire");
Console.Write("Seçiminiz (3-4) : ");
tercih2 = Console.ReadLine();
if (tercih2 == "3")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce >= 50000)
Console.WriteLine("Bu daireyi satin alabilirsin");
else Console.WriteLine("bu daireyi satin alamassın");
}
if (tercih2 == "4")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce2 >= 500)
Console.WriteLine("Bu Daireyi Kiralayabilirsiniz");
else Console.WriteLine("bu Daireyi Kiralayamassiniz");
}
}
//Villa baslangici
if (tercih == "2")
{
Console.WriteLine("5-Satilik Villa");
Console.WriteLine("6-Kiralik Villa");
Console.Write("Seçiminiz (5-6) : ");
tercih3 = Console.ReadLine();
if (tercih3 == "5")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce >= 500000)
Console.WriteLine("Bu Villayi Satin Alabilirsin");
else Console.WriteLine("Bu villayi Satin Alamassiniz");
}
if (tercih == "2")
{
Console.WriteLine("Butceniz");
butce2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (butce2 >= 5000)
Console.WriteLine("Bu Villayı Kiralayabilirsiniz");
else Console.WriteLine("Bu Villayı Kiralayamassiniz");
}
}
Console.ReadKey();

Girilen sıcaklık bilgisine göre hava durumunu değerlendiren program

int s;
Console.WriteLine(“Hava sıcaklığını giriniz..:”);
s = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if (s > -50 && s < 0)
{
Console.WriteLine(“Çok soğuk”);
}
else if (s > 0 && s < 10)
{
Console.WriteLine(“ılık”);
}
else if (s > 10 && s < 20)
{
Console.WriteLine(“sıcak”);
}
else
{
Console.WriteLine(“çok sıcak”);
}
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest