C# Örnekleri – İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Köklerini Bulma

ax2 + bx + c şeklinde verilen bir denklemin köklerini bulan program, program içerisinde kullanıcından a,b ve c değerleri istenecek ve buna göre denklemi sağlayan x için çözüm kümesi elemanları bulunacak.
ikinciderece

int a, b, c, disk, tekkok, kok1, kok2;
Console.WriteLine("A Degerini Giriniz: ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("B Degerini Giriniz: ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("C Degerini Giriniz: ");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
disk = b * b - (4 * a * c);
tekkok = (b / (2 * a));
kok1 = ((b - disk ^ (1 / 2)) / 2 * a);
kok2 = ((-b - disk ^ (1 / 2)) / 2 * a);
if (disk == 0)
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("Denklemin Bir Kökü Vardır.");
Console.WriteLine("Kök :" + tekkok);
}
else if (disk < 0)
{
Console.WriteLine("Denklemin Gerçel Kökü Yoktur.");
}
else if (disk > 0)
{
Console.WriteLine("Denklemin 2 Gerçel Kökü Vardır ;");
Console.WriteLine("Kök 1 :" + kok1);
Console.WriteLine("Kök 2 :" + kok2);
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.ReadLine();

Pin It on Pinterest