C# Örnekleri-İşletim Sistemi Bilgilerini Öğrenme

C# örneklerimize işletim sistemi bilgilerini öğrenme uygulamamız ile devam ediyoruz, uygulamayı çalıştırabilmek için projemize System.Management sınıfını referans olarak ekleyip uygulamaya using System.Management; ile namespace ekliyoruz
isletimsistemibilgileri
Uygulamamıza bir buton 3 label ekleyiyoruz ve kodlarımız..:

// İşletim Sistemi Bilgilerini Alıyoruz.
string sistem_bilgi = "SELECT * FROM Win32_OperatingSystem";            
ManagementObjectSearcher os_searcher =
new ManagementObjectSearcher(sistem_bilgi);
foreach (ManagementObject bilgi in os_searcher.Get())
{
//İşletim sistemi ismi
label1.Text = bilgi.Properties["Caption"].Value.ToString().Trim();
//Versiyon Bilgisi
label2.Text = "Version " + bilgi.Properties["Version"].Value.ToString() +
" SP " +   bilgi.Properties["ServicePackMajorVersion"].Value.ToString()
+ "." + bilgi.Properties["ServicePackMinorVersion"].Value.ToString();
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
// Sistem Türü 32-64-bit.
string sistem_turu = "SELECT * FROM Win32_Processor";
ManagementObjectSearcher proc_searcher =
new ManagementObjectSearcher(sistem_turu);
foreach (ManagementObject bilgi in proc_searcher.Get())
{
label4.Text =bilgi.Properties["AddressWidth"].Value.ToString() + "-bit";
}

Pin It on Pinterest