C# Örnekleri Karakter Aralarına Virgül Ekleme

Kullanıcının girmiş olduğu bir cümle veya metin bilgisini karakter karakter ayırıp aralarına virgül ekleyeceğiz bu işlem için foreach döngüsü ile karakter dizisi halinde girilen bilgiyi alıp aralarına virgül ekleyeceğiz.
arayavirgul

 string a=textBox1.Text;
      string yeni = "";
      foreach(char harf in a)
      {
        yeni += harf + ",";
      }
      label1.Text = yeni;