C# Örnekleri – Not Ortalamasının Harf Karşılığı

Bir öğrencinin notlarına göre ortalamasını hesaplayan ve bu ortalamanın harf karşılığını bulan C# Console Uygulaması kodları
harf

double yazili1 = 0;
double yazili2 = 0;
double yazili3 = 0;
double ort = 0;
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.Write("Yazılı 1 Notu=");
yazili1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Yazılı 2 Notu=");
yazili2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Yazılı 3 Notu=");
yazili3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
ort = (yazili1 + yazili2 + yazili3) / 3;
Console.Write("öğrencini not ortalaması=");
Console.WriteLine(ort);//http://www.bilisimogretmeni.com/
if (ort < 101 && ort >= 84)
Console.WriteLine("öğrencinin not karşılığı aldığı harf=  A");
else if (ort < 84 && ort >= 79)
Console.WriteLine("öğrencinin not karşılığı aldığı harf=  B");
else if (ort < 79 && ort > 69)
Console.WriteLine("öğrencinin not karşılığı aldığı harf=  C");
else if (ort < 69 && ort >= 55)
Console.WriteLine("öğrencinin not karşılığı aldığı harf=  D");
else if (ort < 54 && ort > 45)
Console.WriteLine("öğrencinin not karşılığı aldığı harf=  E");
else if (ort < 44 && ort >= 25)//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("öğrencinin not karşılığı aldığı harf=  F");
else if (ort < 24 && ort >= 0)
Console.WriteLine("öğrencinin not karşılığı aldığı harf=  G");
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest