C# Örnekleri – Permütasyon Hesaplama Programı

Bir önceki örneğimizde c# ile komninasyon hesaplama işlemini yapmıştık şimdi sıra geldi permütasyon hesabına yine ilk olarak tanım ve formüle bakıp progra kodlarımza geçelim.
Matematikte permütasyon, her sembolün sadece bir veya birkaç kez kullanıldığı sıralı bir dizidir.
1’den 10’a kadar olan doğal sayıları içeren n elemanlı kümede r = 4 olarak alınırsa permütasyonların sayısı {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} kümesinden sırayı da gözetmek suretiyle oluşturulabilecek dört değişik elemanlı kümelerin sayısını ifade eder.

Permütasyonun kombinasyondan farkı, sıralamanın önemli olmasıdır.

permutasyon

int n, r, per, fakt, fakt1;
Console.WriteLine("Permütasyon hesaplaması için n ve r değerlerini girin..:");
Console.WriteLine(" n değeri ..:");
n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(" r değeri..:");
r = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
fakt = n;
for (int i = n - 1; i >= 1; i--)
{
fakt = fakt * i;
}//http://www.bilisimogretmeni.com
int number;
number = n - r;
fakt1 = number;
for (int i = number - 1; i >= 1; i--)
{
fakt1 = fakt1 * i;
}
per = fakt / fakt1;
Console.WriteLine("Permütasyon : {0}", per);
Console.ReadLine();
  • Beril Üşenmez

    buradaki r değeri neyi temsil ediyor. Bir de tüm permutasyonları bir dosyaya yazdırmak isteseydik nasıl yapardık

    • umut

      burdaki r (pi sayısı) değeri 3 dür

Pin It on Pinterest