C# Örnekleri – Rakamla Verilen Tarihi Yazıya Çevirme

Kullanıcı tarafından girilen tarihi yazıya çeviren C# Console uygulamasını yazın
Örnek
18.11.2014
18 Kasım 2014 Salı
tarih

 DateTime tarih = new DateTime(2014, 11, 18);
      string tarihyazi = tarih.ToString("D");
      Console.WriteLine("Tarih : {0}", tarih);
      Console.WriteLine("Tarih : {0}", tarihyazi);
      Console.Read();