C# Örnekleri – Sayıların En Büyük,En Küçük,Toplam,Çarpım ve Ortalamasını Metot Kullanarak Hesaplama

C# örneklerimize değişken sayıda parametre alan metot örnekleri ile devam ediyoruz, kendisine gönderilen değişken sayıda parametrede yer alan değerlerin En Büyük, En Küçük, Toplam, Çarpım ve Ortalamasını metot kullanarak hesaplayan program.
metotparametre

static int Enkucuk(params int[] sayilar)
{
int kucuk = sayilar[0];
for (int i = 1; i < sayilar.Length; i++)
if (sayilar[i] < kucuk) kucuk = sayilar[i];
//http://www.bilisimogretmeni.com/
return kucuk;
}
static int Enbuyuk(params int[] sayilar)
{
int buyuk = sayilar[0];
for (int i = 1; i < sayilar.Length; i++)
if (sayilar[i] > buyuk) buyuk = sayilar[i];
return buyuk;
}
static int toplam(params int[] sayilar)
{
int topla = 0;
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) topla += sayilar[i];
//http://www.bilisimogretmeni.com/
return topla;
}
static float ortalama(params int[] sayilar)
{
return toplam(sayilar) / sayilar.Length;
}
static int carpim(params int[] sayilar)
{
int carp = 1;
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) carp *= sayilar[i];
return carp;
}
static void Main()
{
Console.WriteLine("Sayıların En Küçüğü: {0}", Enkucuk(5,63,25,4,47,1,254,236));
Console.WriteLine("Sayıların En Büyüğü: {0}", Enbuyuk(11, 20, 3, 5, 18, 9));
Console.WriteLine("Sayıların Ortalaması: {0}", ortalama(11, 20,3,5, 18, 9));
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("Sayıların Toplamı: {0}", toplam(7, 8, 9));
Console.WriteLine("Sayıların Çarpımı: {0}\n", carpim(1, 2, 3, 4, 5));
Console.ReadKey();
}

Pin It on Pinterest