C# Örnekleri – Sayının Basamakları Toplamı ve Tersini Yazan Program

C# örneklerimize kullanıcının girdiği bir sayının basamak rakamlarının toplamı ve sayının tersini yazan program ile devam ediyoruz.
sayiters

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
string ifade=sayi.ToString();
int rakamtoplam = 0;
for (int i = 0; i <= ifade.Length-1; i++)
{        
rakamtoplam += Convert.ToInt32(ifade[i].ToString());
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("\nBasamak Rakamları Toplamı {0}", rakamtoplam);
Console.Write("Sayının Ters Çevirilmiş Hali ");
for (int i = ifade.Length - 1; i >= 0; i--)
{
Console.Write(ifade[i]);        
}      
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest