C# Örnekleri – Sınıf (Class) Örneği Daire Alan ,Çevre Hesabı

C# class(sınıf) örneklerimize devam ediyoruz, uygulamamızda daire isimli bir sınıf oluşturarak bu sınıf içerisinde dairenin alan ve çevre hesaplamasını yapan metotları içeren Console uygulaması
dairesinif

class daire
{
public int x;
public int y;
public double yaricap;
public double alan()
{
double Alan;
Alan = 3.14159 * yaricap * yaricap;
return Alan;
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
public double Cevre()
{
double Cevre;
Cevre = 2 * 3.14159 * yaricap;
return Cevre;
}
}
static void Main(string[] args)
{
daire ilk = new daire();
daire ikinci = new daire();
double alan, cevresi;
ilk.x = 10;
ilk.y = 14;
ilk.yaricap = 3;
//http://www.bilisimogretmeni.com/
ikinci.x = 10;
ikinci.y = 11;
ikinci.yaricap = 4;
Console.WriteLine("Daire1;Merkez=({0},{1})", ilk.x, ilk.y);
Console.WriteLine("Yarıcap={0}", ilk.yaricap);
Console.WriteLine("Alan={0}",ilk.alan());
Console.WriteLine("Cevre={0}", ilk.Cevre());
alan = ikinci.alan();
cevresi = ikinci.Cevre();
//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("\n Daire2:Merkez={0},{1}", ikinci.x, ikinci.y);
Console.WriteLine("Yarıcap={0}", ikinci.yaricap);
Console.WriteLine("Alan={0}", alan);
Console.WriteLine("Cevre={0}", cevresi);
Console.ReadKey();
}

Pin It on Pinterest