C# Örnekleri – Sıra Numarası Verilen Asal Sayıyı Bulan Program

Kullanıcı tarafından girilen sıradaki asal sayıyı bulup ekranda gösteren C# Console uygulamasını yapın. Açıklama..:Asal Sayılar serisinde 2,3,5,7,11….gibi kullanıcıdan aldığı sayıya göreo sıradaki asal sayıyı döndüren kodu yazınız. Örneğin kullanıcı 5 girerse beşinci asal sayı olan 11’in ekrana yazılması.
asal

int girilenSayi = 1,sira;
Console.Write("Kaçıncı sıradaki asal sayıyı öğrenmek istiyorsunuz: ");
sira = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int kacinci = 0;
for (int i = 1; i <= girilenSayi; i++)
{//http://www.bilisimogretmeni.com
int sayac = 0;
for (int y = 1; y <= girilenSayi; y++)
{
if (i % y == 0) sayac += 1;
}
if (sayac == 2) {
kacinci++;
Console.WriteLine("{0} Asal Sayıdır", i);
if (kacinci == sira)
{
Console.WriteLine("{0} sıradaki asal Sayı={1}", kacinci,i);
break;
}
}
girilenSayi++;
}//http://www.bilisimogretmeni.com
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest