C# Örnekleri – Standart Sapma ve Ortalama Hesaplama

C# örneklerimize kullanıcının gireceği sayıların standart sapma ve ortalamasını bulan program ile devam ediyoruz, ilk olarak standart sapmak nedir nasıl hesaplanır açıklayalım sonra program kodlarımıza geçelim. En basit ifade ile Standart Sapma

Öncelikle serideki verilerin aritmetik ortalaması bulunur. Daha sonra her bir veri ile serinin aritmetik ortalaması arasındaki fark bulunur. Bulunan farkların her birinin karesi alınır ve elde edilen sayılar toplanır. Bu toplam, veri sayısının 1 eksiğine bölünür ve bölümün karekökü bulunur.

standartsapma

static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayilar=new int[5];
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.WriteLine(i+1+".Sayıyı girin");
        sayilar[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
      }
      Console.WriteLine("Sayıların Ortalaması {0} ",ortalama(sayilar));
      Console.WriteLine("Sayıların Standart Sapması {0} ", standart(sayilar));

      Console.ReadKey();
    }//http://www.bilisimogretmeni.com/
    static double ortalama(int[] dizi) // Ortalama
    {
      int toplam = 0;
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
        toplam += dizi[i];

      return toplam / dizi.Length;
    }
    static double standart(int[] dizi) // Standart Sapma
    {
      double ort = ortalama(dizi);
      double toplam = 0.0;
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
        toplam += Math.Pow((dizi[i] - ort), 2);
      return Math.Sqrt(toplam / (dizi.Length - 1));
    }//http://www.bilisimogretmeni.com/