C# Örnekleri – TextBox’daki Sayıları Temizleme isNumeric

sayisil
C# örneklerimize textbox’a girilen bir mesaj içerisindeki sayıları temizleme uygulaması ile devam ediyoruz, yapılacak işlem textbox’a girilen bilgiyi harf harf alıp sayı olup olmadığını kontrol etmek, sayı kontrolü için VB.NET’de olan, ama C#‘ta bulunmayan isNumeric() fonksiyonunu yazıp kontrol işlemini gerçekleştireceğiz.kodlarımız ve C# için yazdığımız isNumeric() fonksiyonu:

public static bool isNumeric( string value)
{
double oReturn = 0;
return double.TryParse(value, out oReturn);
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string gecici="";
for (int i = 0; i < textBox1.Text.Length - 1;i++ )
{
if(!isNumeric(textBox1.Text.Substring(i, 1)))
{
gecici+=textBox1.Text.Substring(i, 1);
}
}
textBox2.Text=gecici;         
}

Pin It on Pinterest