C# Programlama Temelleri Dersi Console Uygulamaları 1 – Değişkenler,For Dögüsü ve İf Deyimi

Programlama temelleri dersinde anlatılan Değişkenler, matematik işlemler , for döngüsü ve if deyimi ile alakalı basit
Visual Studio C# Console uygulamaları programların içine açıklama satırları mevcut , iyi çalışmalar….
Örnek 1:

int x;// X isimli değişken Tanımlandı 
int y; // Y isimli Değişken Tanımlandı  
x = 100; // X değişkenine değer atandı
Console.WriteLine("X'in değeri " + x);
y = x / 2;
Console.Write("Y'nin Değeri x / 2: ");
Console.WriteLine(y);
Console.ReadKey();

/* Örnek 2:

int intdegiskeni;     // integer türünde değişken tanımlandı
double doubledegiskeni;  //  double türünde değişken tanımlandı
intdegiskeni = 100;   //  intdegiskenine 100 sayısı atandı
doubledegiskeni = 100.0; // doubledegiskeni  100.0  sayısı atandı
Console.WriteLine("intdegiskeni değeri: " + intdegiskeni);
Console.WriteLine("doubledegiskeni değeri: " + doubledegiskeni);
Console.WriteLine(); // boş satır 
// şimdi sayıları 3'e bölelim 
intdegiskeni = intdegiskeni / 3;
doubledegiskeni = doubledegiskeni / 3.0;
Console.WriteLine("intdegiskeni 3'e bölünme sonucu: " + intdegiskeni);
Console.WriteLine("doubledegiskeni 3'e bölünme sonucu : " + doubledegiskeni); 
Console.ReadKey();

Örnek 3: Daire Alanı Hesaplama

double radius;
double area;
radius = 10.0;
area = radius * radius * 3.1416;
Console.WriteLine(" Dairenin Alanı " + area); 
Console.ReadKey();

Örnek 4 : İf Deyimi Kullanımı

int a, b, c;
a = 2;
b = 3;
if (a < b) Console.WriteLine("a küçüktür b'den");
// Eşitleme işlemi yapılıyor ama sonuç görünmez 
if (a == b) Console.WriteLine("değişkenler eşitlendi....");
Console.WriteLine();
c = a - b; // c'den 1 çıkar
Console.WriteLine("c'den 1 çıkar");
if (c >= 0) Console.WriteLine("C pozitif");
if (c < 0) Console.WriteLine("C negatif");
Console.WriteLine();
c = b - a; // C şimdi 1'e eşitlendi 
Console.WriteLine("C şimdi 1'e eşitlendi");
if (c >= 0) Console.WriteLine("C şimdi pozitif");
if (c < 0) Console.WriteLine("C negatif"); 
Console.ReadKey();

Örnek 5:For Döngüsü basit Kullanımı

int sayi;
for (sayi = 0; sayi < 5; sayi = sayi + 1)
Console.WriteLine("Sayi'nin Değeri: " + sayi);
Console.WriteLine("Bitti 🙂 !"); 
Console.ReadKey();

Örnek 6: Kod Bloğu

int i, j, d;
i = 5;
j = 10;
// İşlemler if Bloğunda gerçekleşiyor
if (i != 0)
{
Console.WriteLine("Sıfıra eşit Değil");
d = j / i;
Console.WriteLine("j / i sonucu " + d);
}
Console.ReadKey();

Örnek 7: 1’den 10’a kadar olan sayıların toplam ve faktoriyeli

int faktoriyel;
int toplam;
int i;
toplam = 0;
faktoriyel = 1;
for (i = 1; i <= 10; i++)
{
toplam = toplam + i;
faktoriyel = faktoriyel * i;
}
Console.WriteLine("Sayıların Toplamı " + toplam);
Console.WriteLine("Sayıların Faktörüyeli " + faktoriyel); 
Console.ReadKey();

Örnek 8: Komutları değişken olarak kullanmak

int @if; // if komutunu önüne @ işareti koyarak değişken gibi kullanabiliriz.
for (@if = 0; @if < 10; @if++)
Console.WriteLine("@if değeri " + @if); 
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest