C# Programlama Temelleri Dersi Console Uygulamaları 2- WriteLine Komutu Özellikleri

WriteLine komutunu kullanarak bilgilerinizi para birimleri göstererek , satır satır, tablı şekilde kullanabiliriz aşağıda WriteLine komutunun kullanım formatları, for döngüsü ve mantıksal karşılaştırma operatörlerinin kullanımı ile ilgili örnekler mevcut.. iyi çalışmalar

Örnek 1: 1 ile 100 arasındaki sayıalrı toplamını bulan program

byte sayi;
int toplam;
toplam = 0;
for (sayi = 1; sayi <= 100; sayi++)
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine("1'den 100' kadar olan sayıların toplamı " + toplam);
Console.ReadKey();

Örnek 2: Alanı verilen dairenin yarıçapını bulan program

Double yaricap;
Double alan;
alan = 10.0;
yaricap = Math.Sqrt(alan / 3.1416);
Console.WriteLine("Dairenin Yarıçapı " + yaricap);
Console.ReadKey();

Örnek 3: Ondalık indirimi verilen Ürününün indirimli fiyatını hesaplayan program

decimal fiyat;
decimal indirim;
decimal indirimlifiyat;
// Ürün fiyatı 
fiyat = 20.00m;
indirim = 0.20m; // indirim miktarı %20
indirimlifiyat = fiyat - (fiyat * indirim);
Console.WriteLine("Ödenecek Tutar= " + indirimlifiyat);
Console.ReadKey();

Örnek 4: Yıllık faiz miktarı girilen paranın 10 yıl sonraki tutarını hesaplayan program

decimal anapara;
decimal yillikfaiz;
int yil, i;
anapara = 1000.0M;
yillikfaiz = 0.07M;
yil = 10;
Console.WriteLine("Yatırılan para  " + anapara);
Console.WriteLine("Yıllık faiz miktarı  " + yillikfaiz);
Console.WriteLine("Nezaman çekilecek " + yil + " yıl sonra");
for (i = 0; i < yil; i++)
anapara = anapara + (anapara * yillikfaiz);
Console.WriteLine("Çekeceğiniz tutar " + anapara);
Console.ReadKey();

Örnek 5:Mantıksal değişkenlerin kullanımı

bool b;
b = false;
Console.WriteLine("b nin değeri " + b);
b = true;
Console.WriteLine("b nin değeri " + b);
// b değişkeninin değeri if komutu ile kontrol edliyor 
if (b) Console.WriteLine("Sonuç Doğru");
b = false;
if (b) Console.WriteLine("Sonuç Yanlış.");
// Karşılaştırma operatörü ile sonuç yazdırılabilir....
Console.WriteLine("10 > 9  sonuç " + (10 > 9));
Console.ReadKey();

Örnek 6: Writeline formatlı yazım , Tablı sonuç yazdırma , Sayının Karesi ve Küpünü ekrana yazdıran program

int sayi1;
Console.WriteLine("Sayı \\t Karesi \\t Küpü");
for (sayi1 = 1; sayi1 < 10; sayi1++)
Console.WriteLine("{0} \\t {1} \\t {2}",
sayi1, sayi1 * sayi1, sayi1 * sayi1 * sayi1);
Console.ReadKey();

Örnek 7: Para birimi kullanarak sonuç yazdırma

decimal fiyati;  
decimal indirimi;
decimal odenecektutar;
// fiyat
fiyati = 19.95m;
indirimi = 0.15m; // indirim %15
odenecektutar = fiyati - (fiyati * indirimi);
Console.WriteLine("Ödeyeceğiniz Tutar: {0:C}", odenecektutar);
Console.ReadKey();

Örnek 8: WriteLine ile satır satır yazdırma \\n, aralarında tab bırakma \\t, Özel işret kullanımı

Console.WriteLine("Satır Bir \\n Satır İki \\ nSatır Üç");
Console.WriteLine("One \\t Two \\t Three");
Console.WriteLine("Four \\t Five \\ tSix");
// Çift tırnak kullanımı 
Console.WriteLine("\\"Dikkat\\", nasıl oldu.");
Console.ReadKey();

Örnek 9: WriteLine ile @ işareti kullanımı satırları olduğu yazdırma

Console.WriteLine(@"yazdığım şekilde 
satı satır 
çıkıyor ekrana burası
");
Console.WriteLine(@"Aşağıdaki sayıları tab lı olarak gösterecek: 
1	2	3	4 
5	6	7	8 
");            Console.WriteLine(@"Çok güzel bir programlama dili, ""C#."""); 
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest