C#’da Aritmetik Operatörler

Bu bölümde öğreneceklerimiz

C# Operatör Nedir?

Aritmetik Operatörler Nelerdir. ?

C#’da Arimetik Operatörler Nasıl Kullanılır..?

C#’da Escape(Kaçış) Karakterleri Nedir ve Nasıl Kullanılır

Operatörler hesaplama ve kontrol işlemlerinde kullanılırlar. Bir program yazarken, hesaplama işlemlerinde ihtiyaç duyulan aritmetiksel bir operatör kullanılabilir. C#’da aritmetiksel operatörler toplama, çıkarma, çarpma, bölme, ve mod alma işlemlerinde kullanılabilirler birazdan bu konu ile ilgili bir örnek yapacağız. C#’da kullanılan aritmetiksel operatörlerin listesi..:

OperatörAçıklamasıKullanımı
+ToplamaX=sayi1+sayi2
ÇıkarmaX=sayi1-sayi2
*ÇarpmaX=sayi1*sayi2
/BölmeX=sayi1/sayi2
%Mod alma İki sayının bölümünden kalanı bulmaX=22%10 işleminin sonucu kalan 2
using System; 
namespace Arithmetic_Operators
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi1, sayi2;
int toplam, fark, carp;
float bolum; 
//Kullanıcıdan sayıları girmesi isteniyor...
Console.Write("Birinci Sayıyı Girintt");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
Console.Write("nnİkinci Sayıyı Girintt");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
//Sayılar üzerinde işlemler yapılıyor
//Toplama 
toplam = sayi1 + sayi2;
//Çıkarma
fark = sayi1 - sayi2;
//Çarpma
carp = sayi1 * sayi2;
//Bölme
bolum = (float)sayi1 / sayi2; 
//Sonuçlar Ekranda görüntüleniyor
Console.WriteLine("nn=====================n");
Console.WriteLine("Toplamıtt{0}", toplam);
Console.WriteLine("Farkıtt{0}", fark);
Console.WriteLine("Çarpımıtt{0}", carp);
Console.WriteLine("Bölümütt{0}", bolum);
Console.WriteLine("n=======================n"); 
Console.ReadLine();           
}
}
}

aritmetikoperator

t, n parametreleri Escape (Kaçış) Karakterler olarak bilinen C#’da kullanılan özel karakterlerdir. Kullanım amaçları satır sonu ekleme , geri alma vb içindir…

Escape KarakteriAçıklaması
Tek tırnak
Çift Tırnak
Ters slash
Null sonlandırma karakteridir.Genel olarak dosya veya veri kanalının bitişini belirtmek için kullanılır.
aBip sesini çıkartan karakterdir
bBackSpace – Geri – Önceki karakteri silme
fUsed for form feed
nSayfa ilerleme
rSatır başı (Carriage Return)
tTab
vDikey Tab
  • Abdulkadir

    en sondakı Console.ReadLine Degil Console.ReadKey(); olacak kardes hata yapma

Pin It on Pinterest