C#’da Mantıksal Operatörler

Bu Bölümde öğreneceklerimiz..
C#’da kullanılan mantıksal operatörler

C#’da kaç çeşit mantıksal operatör vardır

Mantıksal Operatörler Nasıl Kullanılır.

C#’da Mantıksal Operatör kontrol işlemi sonucunu true(doğru) veya false(yanlış) olarak verirler.

&& Operatörü: Ve Operatörü olarak bilirnir. Her iki veya verilen tüm şartlar doğruysa,sağlanıyorsa true , herhangi bir şart yanlış veya sağlanamıyorsa false sonucu üretir.

using System;
namespace ve_operatoru
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string isim,sifre;
isim="Bilal";
sifre="Bilal123";
// Sisteme giriş yapabilmek için her iki şartında sağlanması gerekiyor
if (isim == "Bilal" && sifre == "Bilal123")
{
Console.WriteLine("Giriş işlemi başarılı");
}
else
{ //şifre veya isimden biri hatalı ise
Console.WriteLine("İşlem Başlarısız");
}
Console.ReadLine();
}
}
}

ve_operatoru

|| Operatörü: Veya Operatörü.İşlem sonucunu True veya False döndürür. Tüm şartlar yanlış ise sonuç yanlış ,herhangi biri doğru ise sonuç doğru dönecektir.

using System;
namespace Or_operator
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{  
string kullaniciadi, sifre;
label: //Geri dönüş için etiket oluşturuluyor
Console.Write("nnKullanıcı Adını Girin:t");
kullaniciadi = Console.ReadLine();
Console.Write("Şifrenizi Girin:t");
sifre = Console.ReadLine();
if ((kullaniciadi == "Bilal" || kullaniciadi == "Fatih") && (sifre == "1234"))
{
Console.WriteLine("nİşlem Başarılı.");
}
else
{
Console.WriteLine("nİşlem Başarısız.          İptal Ediliyor...");
}
Console.Write("nnDevam Etmek için Y/y.:t");
char ans = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
if (ans == 'Y' || ans == 'y')
{
goto label; //etiketi program başına dönüyor
}
Console.WriteLine("İptal Etmek için Enter'a basın.....");
Console.ReadLine();
}
}
}

veya_operatoru

! Operatörü: not(değil) opertörü. verilen ifadenin tersini almak için kullanılır. True ise False, False ise True Değeri döndürür.

using System;
namespace Not_Operator
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string kullaniciadi, sifre;
Console.Write("Kullanıcı Adını Girin:t");
kullaniciadi = Console.ReadLine();
Console.Write("Şifrenizi girin:t");
sifre = Console.ReadLine();
if (!(kullaniciadi == "Bilal" && sifre == "1234"))
{
Console.WriteLine("nİşlem Başarılı");
}
else
{
Console.WriteLine("nİşlem Başarısız İptal    Ediliyor.....");
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Pin It on Pinterest