C# Öğrenci Kayıt Formu


C# öğrenci bilgileri kayıt örneğinde hazırlanan form tasarımına girilen bilgiler doldurulduktan sonra listbox’a eklenecektir. Form tasarımı yukarıdaki gibi olacak form üzerinde farklı olan iki text kutusu var bunlardan biri Tc no diğeri de doğum tarihi alanları bunları maskedTextBox nesnesi ile form üzerine ekliyoruz Tcno için Mask özelliğini 11 haneli olarak “00000000000”, Doğum tarihi alanı için ise Mask alanına “00.00.0000” formatında giriş yapıyoruz. diğer gerekli olan kodlar aşağıda kolay gelsin 🙂

//Listbox Ekleme
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Clear();
listBox1.Items.Add(maskedTextBox1.Text);
listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
listBox1.Items.Add(textBox2.Text);
listBox1.Items.Add(maskedTextBox2.Text);
listBox1.Items.Add(textBox3.Text);
listBox1.Items.Add(comboBox1.Text);
if (radioButton1.Checked)
{
listBox1.Items.Add(radioButton1.Text);
}
else
{
listBox1.Items.Add(radioButton2.Text);
}
foreach (Control radio in groupBox3.Controls)
{
RadioButton rdb = (RadioButton)(radio);
if (rdb.Checked)
{
listBox1.Items.Add(rdb.Text);
}
}
foreach (Control chb in groupBox4.Controls)
{
CheckBox kutu = (CheckBox)(chb);
if (kutu.Checked)
{
listBox1.Items.Add(kutu.Text);
}
}
}
//http://www.bilisimogretmeni.com
//Dosyaya yazırma
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
StreamWriter sw = new StreamWriter("d:\\kayıt.txt");
for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
{
sw.WriteLine(listBox1.Items[i].ToString());
}
sw.Close();
}
  • Bilişimci

    Çok güzel paylaşımlar teşekküler 🙂

Pin It on Pinterest