Okuldaki Toplam kız,erkek öğrenci sayısını bulan program

Bu örnekte öğreneceklerimiz.
C#’da Dizi Tanımlama
C#’da Dizi Kullanımı
C#’da For döngüsü kullanımı

Bir okulda 5 sınıf vardır. Sınıfların isimleri kullanıcı tarafından girilecek. Aynı zamanda sınıftaki kız-erkek sayısı da kullanıcı tarafından girilecek. Okuldaki toplam kız-erkek sayısını bulan program kodları

string[] sinif = new string[5];
int[] kizogrenci = new int[5];
int[] erkekogrenci = new int[5];
for (int i = 0; i <= 4; i++)
{
Console.WriteLine("Sınıfın İsmi");
sinif[i] = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(sinif[i] +" Sınıfındaki kız öğrenci sayısı");
kizogrenci[i] = Int16.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(sinif[i] + " Sınıfındaki erkek öğrenci sayısı");
erkekogrenci[i] = Int16.Parse(Console.ReadLine());
}
int toplam=0, toplamkiz=0, toplamerkek=0;
for (int i = 0; i <= 4; i++)
{
toplam = kizogrenci[i] + erkekogrenci[i] + toplam;
toplamerkek += erkekogrenci[i];
toplamkiz += kizogrenci[i];
}
Console.WriteLine("Okuldaki Toplam Kız Öğrenci Sayısı {0} ", toplamkiz);
Console.WriteLine("Okuldaki Toplam Erkek Öğrenci Sayısı {0} ", toplamerkek);
Console.WriteLine("Okuldaki Toplam Öğrenci Sayısı {0} ", toplam);
Console.ReadKey();

toplamogrenci

Pin It on Pinterest