Anasayfa » Nesne Tabanlı Programlama, Visual Studio C#

Programlama Temelleri C# Örnek Sorular ve Çözümleri

Okunma Sayısı...: 39352 Kere

Toplamda 40 adet C# örnek soru ve çözümü soruların C# ile dizi, döngü, karar yapıları ,string metotlar ve metot kullanımı konularını kapsıyor.

Sorular ile alakalı anlaşılmayan veya çözümünde sıkıntı olan varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz…

1 ) Aynı firmada çalışan (Ahmet ve Hasan) iki işçiden birincisinin (Ahmet’in) aylık ücreti bir ay %50 artmakta, sonraki ay %25 azalmaktadır. Diğerinin (Hasan’ın) ise ücreti her ay %25 artmaktadır. Her ikisinin de yılbaşındaki başlangıç ücretleri ve hesaplanacak ay bilgisi klavyeden girildikten sonra ay ay ücretlerinin ne olacağını ve en sonunda hangi işçinin daha fazla (veya eşit) ücret alacağını hesaplayan programı yazınız.

double ahmetMaas = 0, hasanMaas = 0, ekUcret = 0;
      int kacAy = 0;
      Console.Write(Ahmet'in Başlangıç Maaşı : );
      ahmetMaas = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write(Hasan'ın Başlangıç Maaşı : );
      hasanMaas = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write(Kaç Ay Sürecek : );
      kacAy = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < kacAy; i++)
      {
 
        if (i % 2 == 0)
        {
          //ahmetin para artacak
          ekUcret = ahmetMaas * 0.5 ;
          ahmetMaas += ekUcret;
 
        }
        else { 
          //ahmetin para azalacak
          ekUcret = ahmetMaas * 0.25;
          ahmetMaas -= ekUcret;
 
        }
 
 
        //hasanınki her türlü artacak
 
        ekUcret = hasanMaas * 0.25;
        hasanMaas += ekUcret;
 
        Console.WriteLine({0}. Ayın Sonunda Ahmetin Maaşı : {1}, Hasanın Maaşı {2},i+1,ahmetMaas,hasanMaas);
      }
      if(ahmetMaas>hasanMaas) Console.WriteLine(Sonuç Olarak {0} Ay Sonunda Ahmet, Hasandan Daha Fazla Maaş Almaktadır.,kacAy);
      else if (ahmetMaas == hasanMaas) Console.WriteLine(Sonuç Olarak {0} Ay Sonunda Ahmet ve Hasandan Eşit Fazla Maaş Almaktadır., kacAy);
      else Console.WriteLine(Sonuç Olarak {0} Ay Sonunda Hasan, Ahmetten Daha Fazla Maaş Almaktadır., kacAy);

2) Toplama işlemini öğretmeye çalışan bir oyun programı yazılacaktır. Oyun başladığı zaman rastgele 2 tane 1-100 arasında sayı tutulacak, tutulan sayılar ekrana gösterilecek ve kullanıcıya bu sayıların toplamı nedir diye sorulacaktır. Eğer kullanıcı doğru cevap verirse “Tebrikler Bildiniz” değil ise “Üzgünüm Bilemediniz” diye mesaj verecektir. Her cevaptan sonra “Tekrar Oynamak istiyormusunuz(e/E)?” şeklinde bir soru sorulacak ve eğer kullanıcı “e” veya “E” ile karşılık verirse oyun tekrar başlayacaktır. Kullanıcının puanı her doğru cevap için 5 puan artacak, her yanlış cevap için ise 2 puan azalacaktır. Oyun sonlandığında kullanıcının verdiği doğru cevap sayısı, yanlış cevap sayısı ve puanı ekranda listelenmelidir. Bu işlemleri yapan programın kodlarını yazınız.

Random rnd = new Random();
   int ilkSayi = 0, ikinciSayi = 0, toplamPuan = 0, sayilarinToplami = 0, girilenCevap = 0, dogruCevapSayisi = 0, yanlisCevapSayisi=0;
   char devam;
   do
   {
 
     ilkSayi = rnd.Next(1, 100);
     ikinciSayi = rnd.Next(1, 100);
     sayilarinToplami = ilkSayi + ikinciSayi;
     Console.WriteLine("{0} + {1} = ?",ilkSayi,ikinciSayi);
     Console.Write("Cevabınız : ");
     girilenCevap = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     if (girilenCevap == sayilarinToplami)
     {
       Console.WriteLine("Tebrikler Bildiniz");
       toplamPuan += 5;
       dogruCevapSayisi += 1;
     }
     else {
       Console.WriteLine("Üzgünüm Bilemediniz");
       toplamPuan -= 2;
       yanlisCevapSayisi += 1;
     }
     Console.Write("Tekrar Oynamak istiyormusunuz(e/E)?");
     devam = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
      
   } while (devam=='E' || devam=='e');
 
   Console.WriteLine("Toplam Doğru Cevap Sayınız {0}, Yanlış Cevap Sayınız {1}, Toplamda Almış Olduğunuz Puan {2}",dogruCevapSayisi,yanlisCevapSayisi,toplamPuan);

3 ) Bir otoparka park eden taksinin 1 saati 5TL, minibüsün 1 saati 6TL, ticari aracın 1 saati 6.5TL dir. Taksi 1 saatten sonraki her saat başı için %20 daha fazla, minibüs 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %21.5 ve ticari araç 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %25 daha fazla ödeme yapmaktadır. Buna göre klavyeden girilen araba tipi ve kalınan saat bilgisi girildikten sonra ekrana ödenecek otopark ücretini hesaplayan programın kodlarını yazınız.

double odenecekTutar = 0;
      int kalinanSure = 0, aracTipi = 0;
      Console.WriteLine("Araç Tipleri Taksi : 1, Minübüs : 2, Ticari : 3");
      Console.Write("Lütfen Araç Tipini Giriniz : ");
      aracTipi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Kalınan Süreyi Giriniz : ");
      kalinanSure = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if (kalinanSure > 1)
      {
        for (int i = 1; i <= kalinanSure; i++)
        {
          if (i == 1) {
            if (aracTipi == 1) { odenecekTutar = i * 5; }
            else if (aracTipi == 2) { odenecekTutar = i * 6; }
            else if (aracTipi == 3) { odenecekTutar = i * 6.5; }
          }
          else {
 
            kalinanSure -= 1;
            if (aracTipi == 1) { odenecekTutar+= kalinanSure * 5 * 1.20; }
            else if (aracTipi == 2) { odenecekTutar+= kalinanSure * 6 * 1.215; }
            else if (aracTipi == 3) { odenecekTutar+= kalinanSure * 6.5 * 1.25; }
          }
        }
 
 
      }
 
 
      else {
 
        if (aracTipi == 1) { odenecekTutar = kalinanSure * 5; }
        else if (aracTipi == 2) { odenecekTutar = kalinanSure * 6; }
        else if (aracTipi == 3) { odenecekTutar = kalinanSure * 6.5; }
         
       
      }
      Console.WriteLine("Ödenecek Tutar : {0} TL",odenecekTutar);

4 ) Meteoroloji merkezi için bir program tasarlanılması istenilmiştir. Programın çalışma şekli ise şöyle olmalıdır:
a. İlk önce hangi ay için sıcaklık bilgisi girileceği kullanıcıya sorulacaktır.
b. Girilen ay bilgisine uygun olarak o ayda kaç tane gün var ise kullanıcıdan gün sayısı kadar sıcaklık bilgisi girilmesi istenilecektir(ġubat ayı için gün sayısını 28 alınız).
c. Sıcaklık veri girişi bittikten sonra o ayın sıcaklık ortalaması ve en düşük sıcaklık bilgisi ekrana yazdırılacaktır. Bu işlemden sonra program sonlanacaktır.
Örnek Çıktı: Şubat Ayına ait Ortalama Sıcaklık=15,6 derecedir ve En düşük sıcaklık 6.Gün=10,1 derecedir.

string hangiAy;
   int gunSayisi = 30, enDusukGun = 0;
   double gunlukSicaklik = 0, ayToplami = 0, ayOrtalamasi = 0, enDusuk = 999999; 
   Console.Write("Hangi Ay Bilgisi Girilecek : ");
   hangiAy = Console.ReadLine();
   if (hangiAy == "şubat" || hangiAy == "Şubat") {gunSayisi = 28;}
      
     for (int i = 0; i < gunSayisi; i++)
     {
       Console.Write("{0}. Güne Ait Sıcaklık Değeri : ",i+1);
       gunlukSicaklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
       if (gunlukSicaklik < enDusuk) { enDusuk = gunlukSicaklik; enDusukGun = i + 1; }
       ayToplami += gunlukSicaklik;
 
     }
     ayOrtalamasi = ayToplami / gunSayisi;
     Console.WriteLine("{0} Ayına Ait Sıcaklık Ortalaması {1} Derecedir. En Düşük Sıcaklık {2}. Gün = {3} Derecedir.",hangiAy,ayOrtalamasi,enDusukGun,enDusuk);

5) Klavyeden girilen bir cümleyi şifreleyen program yazılacaktır. Kullanıcı bir cümle girdikten sonra enter tuşuna bastıktan sonra ilk önce girilen cümle tekrar ekrana yazdırılacak sonra ise cümle tersten şifreli olarak ekrana yazdırılacaktır. Tersten ekrana yazdırılır iken a yerine ?, e yerine *, i veya ı yerine =, ö veya o yerine & ve ü veya u yerine + karakterleri kullanılacaktır. Cümlede kaç tane karakter şifrelendi, kaç tanesi şifrelenmedi bilgisi de ekrana yazdırılacaktır.

string cumle; char harf;
      Console.Write("Cümleyi Giriniz : ");
      cumle = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Girilen Cümele : {0}", cumle);
      Console.Write("Şifreli Hali : ");
      int sifreli=0;
      for (int i = cumle.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        harf = cumle[i];
        if (harf == 'a') { harf = '?'; sifreli++; }
        if (harf == 'e') {harf = '*';sifreli++; }
        if (harf == 'ı' || harf == 'i') {harf = '=';sifreli++; }
        if (harf == 'ö' || harf == 'o') {harf = '&';sifreli++; }
        if (harf == 'u' || harf == 'ü') {harf = '+';sifreli++; }
        if (i == 0) Console.WriteLine("{0}", harf);
        else Console.Write("{0}", harf);
      }
      Console.WriteLine("Toplam {0} tane harf şifrelendi {1} tanesi şifrelenmedi", sifreli, cumle.Length - sifreli);
      Console.ReadKey();

6 ) Klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulunuz.


string cumle;
      Console.Write("Cumleyi Girin : ");
      cumle = Console.ReadLine();
      string[] kelimeler = cumle.Split(' ');
      Console.WriteLine(kelimeler.Length);

7 ) Klavyeden girilen cümleyi tersten ekrana yazdırınız.


string cumle;
      Console.Write("Cumleyi Girin : ");
      cumle = Console.ReadLine();
      for (int i = cumle.Length-1; i >= 0; i--)
      {
        Console.Write(cumle[i]);
      }

8 ) Üç katlı bir bina her katında iki daire var klavyeden her dairede bulunan kişi sayısını girdikten sonra binada kaç kişi olduğunu hesaplayan programın kodlarını yazın.

int[,] dizi = new int[3, 2];
      int toplamKisi = 0, evdekiKisi = 0;
      for (int i = 0; i < dizi.GetLength(0); i++)
      {
        for (int y = 0; y < dizi.GetLength(1); y++)
        {
 
          Console.Write("{0}. Kat {1}. Dairedeki Kişi sayısını Giriniz : ",i+1,y+1);
          evdekiKisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          toplamKisi += evdekiKisi;
        }
      }
      Console.WriteLine("Toplam Kişi Sayısı : {0}",toplamKisi);

9) Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

double malFiyati = 0, komisyonMiktari = 0,toplamKomisyon=0;
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.Write("{0}. Malın Fiyatını Giriniz : ",i+1);
        malFiyati = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        if (malFiyati > 50) komisyonMiktari = malFiyati * 0.02;
        else komisyonMiktari = malFiyati * 0.03;
        Console.WriteLine("{0}. Mal İçin Komisyon Miktarı : {1}",i+1,komisyonMiktari);
        toplamKomisyon += komisyonMiktari;
      }
      Console.WriteLine("Toplam Komisyon Miktarı : {0}",toplamKomisyon);

10 ) Klavyeden girilen sayıları okuyan ve sayıların toplamı 21′den büyük veya eşit olduğu zaman duran programın kodlarını yazınız.

double sayilar = 0, sayiToplami=0;
      do
      {
        Console.Write("Sayıyı Giriniz : ");
        sayilar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        sayiToplami += sayilar;
 
      } while (sayiToplami<21);
      Console.WriteLine("Toplamda Sayılar {0} Rakamına Ulaştı. Yeter Bu Kadar.",sayiToplami);

11 ) Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin bu ortalamadan büyük ve küçük olduğunu sayan programın c# kodlarını yazınız.

int[] dizi = new int[20];
      Random rnd = new Random();
      int diziToplami = 0,ortalamadanBuyuk=0,ortalamadanKucuk=0;
      double diziOrtalamasi = 0;
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        dizi[i] = rnd.Next(1, 1000);
        diziToplami += dizi[i];
      }
      diziOrtalamasi = diziToplami / 20;
      foreach (int dizim in dizi)
      {
        if (dizim > diziOrtalamasi) ortalamadanBuyuk += 1;
        else ortalamadanKucuk += 1;
 
      }
      Console.WriteLine("Ortalama : {0}. Ortalamadan Büyük Eleman Sayısı : {1}, Ortalamadan Küçük Eleman Sayısı : {2}",diziOrtalamasi,ortalamadanBuyuk,ortalamadanKucuk);

12 ) Sadece 1(bir) e ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayı denir. 1 den klavyeden girilecek sayıya kadar asal sayıları bulan programın kodlarını yazınız.

int girilenSayi = 0;
      Console.Write("1 den Hangi Sayıya Kadar Kontrol Edilecek : ");
      girilenSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 1; i <= girilenSayi; i++)
      {
        int sayac = 0;
        for (int y = 1; y <= girilenSayi; y++)
        {
          if (i % y == 0) sayac += 1;
          
        }
        if (sayac == 2) Console.WriteLine("{0} Asal Sayıdır.", i);
        
      }

13 ) Parametre olarak yollanan bir sayının asal sayı olup olmadığını geriye döndüren bir metot yazınız. Eğer sayı asal ise geriye “true” değil ise “false” değeri döndürülecektir.

static bool AsalSayimi(int sayi) {
      bool sonuc;
      int sayac = 0;
      for (int i = 1; i <= sayi; i++)
      {
        if (sayi%i==0)
        {
          sayac += 1;
        }
 
      }
      if (sayac == 2) sonuc = true;
      else sonuc = false;
      return sonuc;
    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
      bool sonuc = AsalSayimi(10);
      if (sonuc) Console.WriteLine("Asal Sayı");
      else Console.WriteLine("asal sayı değil");
    }

14 ) Kendisine parametre olarak gelen cümle içinde yine kendisine parametre olarak gelen kelimeyi arayıp ve eğer kelime var ise geriye true, yok ise false değeri döndüren KelimeVarmi adında metodu yazınız

static bool KelimeVarmi(string cumle,string kelime)
    {
      bool sonuc;
      sonuc = false;
      string[] kelimeler = kelime.Split(' ');
      foreach (string kelimem in kelimeler)
      {
        if (kelimem == kelime) sonuc = true;
        break;
      }
      return sonuc;
    }
 
static void Main(string[] args)
    {
      bool sonuc = KelimeVarmi("osman bizi ışınla","bizi");
      if (sonuc) Console.WriteLine("Var");
      else Console.WriteLine("YOK");
    }

15 ) Kendisi hariç bütün pozitif çarpanları (tam bölenleri) toplamı, yine kendisine eşit olan sayılara “mükemmel sayı” denir. Örneğin 6=1+2+3 ve 28=1+2+4+7+14 gibi. Buna göre klavyeden girilen bir tamsayının “mükemmel sayı” olup olmadığını kontrol eden MukemmelSayi adında bir metot tanımlayınız. Metot eğer sayı mükemmel sayı ise ekrana “Mükemmel Sayıdır” değilse “Mükemmel Sayı DEĞĠLDĠR” yazan programın kodlarını yazınız. ( static void MukemmelSayi(int sayi) )

static void MukemmelSayi(int sayi)
    {
      int bolenToplami = 0;
      for (int i = 1; i < sayi; i++)
      {
        if (sayi%i==0)
        {
          bolenToplami += i;
        }
      }
      if (sayi == bolenToplami) Console.WriteLine("mükemmel sayı");
      else Console.WriteLine("mükemmel say değil"); 
    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
      MukemmelSayi(6);
    }

16 ) Kendisine parametre olarak yollanan dizide kaç tane tek sayı var ise onun âdetini döndüren metodu yazınız.

static void KacTaneTek(int sayi)
    {
      int tekSayisi = 0;
      for (int i = 1; i <= sayi; i+=2)
      {
        tekSayisi += 1;
      }
      Console.WriteLine(tekSayisi);
      
    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
      KacTaneTek(12);
    }

17 ) Bir boyutlu dizideki en küçük elemanı ve en büyük elemanı bulan programı yazınız

int[] dizi = new int[10];
      Random rnd = new Random();
      int enKucukEleman = 9999, enBuyukEleman = 1;
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        dizi[i] = rnd.Next(1, 1000);
 
      }
 
      foreach (int eleman in dizi)
      {
        if (eleman > enBuyukEleman) enBuyukEleman = eleman;
        if (eleman < enKucukEleman) enKucukEleman = eleman;
      }
      Console.WriteLine("En Büyük Eleman : {0}",enBuyukEleman);
      Console.WriteLine("En Küçük Eleman : {0}",enKucukEleman);

18 ) Eleman sayısı klavyeden girilerek bir sayısal dizi oluşturulacaktır. Diziye 0-1000 arasında rastgele tek ve 5(beş) in katlarında değer atanacaktır. Diziye değer atandıktan sonra dizi elemanları ekrana yazdırılacaktır. Bu işlemin kodları yazınız.

int elemanSayisi = 0, sonuc = 0, rastgeleSayi = 0;
      Console.Write("Dizinin Eleman Sayısını Girin : ");
      elemanSayisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] dizi = new int[elemanSayisi];
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        sonuc = 0;
        do
        {
          rastgeleSayi = rnd.Next(0, 1000);
          if (rastgeleSayi % 2 != 0 && rastgeleSayi % 5 == 0)
          {
            dizi[i] = rastgeleSayi;
            sonuc = 1;
          }
           
 
        } while (sonuc!=1);
 
 
        Console.WriteLine(dizi[i]);
      }

19 ) carpimTablosu(int carpan, int adim) => carpim(5,6);
1×5=5 2×5=10 3×5=15 4×5=20 5×5=25 6×5=30


static void CarpimTablosu(int carpan,int adim) {
 
      int sonuc = 0;
      for (int i = 1; i <= adim; i++)
      {
 
        sonuc = i * carpan;
        Console.WriteLine("{0}x{1}={2}",i,carpan,sonuc);
      }
     
    }
    
   
    static void Main(string[] args)
    {
 
      CarpimTablosu(5,6);
 
    }

20 ) 20 satır 100 sütundan oluşan iki boyutlu sayısal diziye 0-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir satırdaki elemanların toplamını bulup ekrana yazdıran programı yazınız.


int[,] dizi = new int[20, 100];
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        int satirToplami = 0;
        for (int j = 0; j < 100; j++)
        {
          dizi[i, j] = rnd.Next(0, 100);
          satirToplami += dizi[i, j];
        }
        Console.WriteLine(satirToplami);
      }

21 ) 20 öğrenciye ait Vize ve Final bilgileri rastgele atandıktan sonra, her bir öğrencinin ortalamasını hesaplanacak ve ekrana eğer öğrenci 70 ve üzeri ise “Geçti”, değilse “Kaldı” yazacak programı çok boyutlu dizi kullanarak yazınız.

int satirSayisi = 0, sutunSayisi = 0, sutunToplami, enKucukSutunToplami = 999999, enKucukSutun = 0;
      Console.Write("Satir sayisini Giriniz : ");
      satirSayisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("sütün sayısını giriniz : ");
      sutunSayisi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[,] dizi = new int[satirSayisi, sutunSayisi];
      Random rnd = new Random();
 
      for (int i = 0; i < sutunSayisi; i++)
      {
        sutunToplami = 0;
        for (int j = 0; j < satirSayisi; j++)
        {
 
          dizi[j, i] = rnd.Next(0, 100);
          sutunToplami += dizi[j,i];
        }
        if (sutunToplami < enKucukSutunToplami) { enKucukSutunToplami = sutunToplami; enKucukSutun = i + 1; }
         
      }
      Console.WriteLine("En Küçük Sütün : {0} | Toplamı ise {1}",enKucukSutun,enKucukSutunToplami);

22 ) Değişken sayıda parametre yollanabilen EnUzunCumle adındaki metot, kendisine yollanan cümlelerden en fazla kelimesi olan cümleyi ekrana yazıp geriye cümlenin kelime sayısını döndürecektir. Bu işlemi yapan metodu tanımlayıp kodlarını yazınız.
Örnek: EnUzunCumle(“merhaba arkadaşlar”,”bugün hava çok güzel”); > geriye 4 döndürecek EnUzunCumle(“yarın hava çok sıcak olacak”,”ali eve gel”,”şampiyon beşiktaş”); > geriye 5 döndürecek

static int EnUzunCumle(params string[] gelCumlem) {
     int cumleSayisi = gelCumlem.Length, enCokKelimeSayisi = 0, enkIndex = 0, kelimeSayisi = 0;
     for (int i = 0; i < cumleSayisi; i++)
     {
       string[] kelimeler = gelCumlem[i].Split(' ');
       kelimeSayisi = kelimeler.Length;
       if (kelimeSayisi > enCokKelimeSayisi) {
         enCokKelimeSayisi = kelimeSayisi;
         enkIndex = i;
       }
 
     }
     Console.WriteLine("En Çok Kelime "{0}" Cümlesinde Yer Alıp Toplam Kelime Sayısı {1}.",gelCumlem[enkIndex],enCokKelimeSayisi);
     return kelimeSayisi;
   }
   static void Main(string[] args)
   {
 
     EnUzunCumle("osman bizi ışınla","makina soğuk","peki zeki mürende bizi görecek mi");
 
   }

23 ) Karistir adındaki metoda parametre olarak yollanan sayısal bir boyutlu dizinin elemanlarının hepsinin yerlerini rastgele değiştirip geri döndüren metodu yazınız

static int Karistir(params int[] dizimiz) {
      int diziElemanSayisi = 0;
      diziElemanSayisi = dizimiz.Length;
      int[] yeniDizi = new int[diziElemanSayisi];
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < diziElemanSayisi; i++)
      {
        
        if (i == 0) { yeniDizi[i] = dizimiz[rnd.Next(0, diziElemanSayisi)]; }
        else {
          int sonuc = 0;
          do
          {
            int rastgeleGelen = 0, sayac = 0;
            rastgeleGelen = dizimiz[rnd.Next(0, diziElemanSayisi)];
             
            foreach (int diziEleman in yeniDizi)
            {
              if (diziEleman == rastgeleGelen)
              {
                sayac += 1;
                break;
              } 
 
            }
            if (sayac == 0) {
              yeniDizi[i] = rastgeleGelen;
              sonuc = 1;
               
            }
 
          } while (sonuc!=1);
           
         
        }
        Console.WriteLine(yeniDizi[i]);
      }
      return diziElemanSayisi;
       
    }
    static void Main(string[] args)
    {
 
      Karistir(10,20,30,40,50,60,70);
    }

24 ) KarelerinToplami(int sayi) adlı kendini çağıran bir metot yazınız. Metot kendisine parametre olarak yollanan sayıdan bire(1) kadar olan sayıların karelerinin toplamını bulup geri döndürecektir. Eğer parametre olarak yollanan sayı 0 veya negatif ise “Hesaplama Ġşlemi Yapılamaz.” ġeklinde bir mesajı ekrana yazdırıp geriye -1 döndürecektir.

static int KarelerinToplami(int sayi){
     int toplam = 0;
     if (sayi < 1) { Console.WriteLine("hesaplama işlemi yapılamaz"); toplam = -1; }
     else {
       for (int i = 1; i <= sayi; i++)
       {
         toplam += i * i;
       }
      
      
     }
     Console.WriteLine(toplam);
     return toplam;
   }
   static void Main(string[] args)
   {
 
     KarelerinToplami(5);
   }

28 ) Klavyeden girilen 4 basamaklı bir sayıyı ekrana yazdıran SayiOku(int sayi) adında metot yazınız.
Örnek: SayiOku(9853); > dokuz bin sekiz yüz elli üç

static int SayiOku(int sayi)
   {
     int toplam = 0, binler = 0, yuzler = 0, onlar = 0, birler = 0, kalanSayi=0;
     string binlerOkunusu="", yuzlerOkunusu="", onlarOkunusu="", birlerOkunusu="";
     binler = sayi / 1000;
     if (binler == 1) binlerOkunusu = "bir";
     if (binler == 2) binlerOkunusu = "iki";
     if (binler == 3) binlerOkunusu = "üç";
     if (binler == 4) binlerOkunusu = "dört";
     if (binler == 5) binlerOkunusu = "beş";
     if (binler == 6) binlerOkunusu = "altı";
     if (binler == 7) binlerOkunusu = "yedi";
     if (binler == 8) binlerOkunusu = "sekiz";
     if (binler == 9) binlerOkunusu = "dokuz";
     kalanSayi = sayi - binler * 1000;
     yuzler = kalanSayi / 100;
     if (yuzler == 1) yuzlerOkunusu = "bir";
     if (yuzler == 2) yuzlerOkunusu = "iki";
     if (yuzler == 3) yuzlerOkunusu = "üç";
     if (yuzler == 4) yuzlerOkunusu = "dört";
     if (yuzler == 5) yuzlerOkunusu = "beş";
     if (yuzler == 6) yuzlerOkunusu = "altı";
     if (yuzler == 7) yuzlerOkunusu = "yedi";
     if (yuzler == 8) yuzlerOkunusu = "sekiz";
     if (yuzler == 9) yuzlerOkunusu = "dokuz";
     kalanSayi = kalanSayi - yuzler * 100;
     onlar = kalanSayi / 10;
     if (onlar==1) onlarOkunusu="on";
     if (onlar==2) onlarOkunusu="yirmi";
     if (onlar==3) onlarOkunusu="otuz";
     if (onlar==4) onlarOkunusu="kırk";
     if (onlar==5) onlarOkunusu="elli";
     if (onlar==6) onlarOkunusu="atmis";
     if (onlar==7) onlarOkunusu="yetmiş";
     if (onlar==8) onlarOkunusu="seksen";
     if (onlar == 9) onlarOkunusu = "doksan";
     kalanSayi = kalanSayi - onlar * 10;
     birler = kalanSayi;
     if (birler == 1) birlerOkunusu = "bir";
     if (birler == 2) birlerOkunusu = "iki";
     if (birler == 3) birlerOkunusu = "üç";
     if (birler == 4) birlerOkunusu = "dört";
     if (birler == 5) birlerOkunusu = "beş";
     if (birler == 6) birlerOkunusu = "altı";
     if (birler == 7) birlerOkunusu = "yedi";
     if (birler == 8) birlerOkunusu = "sekiz";
     if (birler == 9) birlerOkunusu = "dokuz";
     Console.WriteLine("{0} bin {1} yüz {2} {3}",binlerOkunusu,yuzlerOkunusu,onlarOkunusu,binlerOkunusu);
     return toplam;
   }
   static void Main(string[] args)
   {
 
     SayiOku(5689);
   }

31 ) int[,] DiziSutunSirala([,] dizi,int sutunIndex) metodu ile kendisine parametre olarak yollanan dizideki sütunu küçükten büyüğe sıralayan metodu yazınız.

static int DiziSutunSirala(int[,] dizi,int sutunIndex) {
      int[] yeniDizi = new int[dizi.GetLength(1)];
      int a = 0;
      for (int i = 0; i < dizi.GetLength(1); i++)
      {
        yeniDizi[i] = dizi[sutunIndex, i];
        Console.WriteLine(yeniDizi[i]);
         
      }
      Console.WriteLine("-------------------------");
      Array.Sort(yeniDizi); // Küçükten Büyüğe Sıraladık
      Array.Reverse(yeniDizi); // Ters Çevirdik
      for (int i = 0; i < yeniDizi.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(yeniDizi[i]);
      }
      
 
      return a;
 
    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
 
      int[,] dizi = new int[5, 5];
      dizi[3, 0] = 5;
      dizi[3, 1] = 15;
      dizi[3, 2] = 65;
      dizi[3, 3] = 35;
      dizi[3, 4] = 45;
      DiziSutunSirala(dizi, 3);
    }

32 ) int[] IkiSayiArasindaRastgeleSayilariTut(int baslangicSayisi,int bitisSayisi,int adet) metodu ile kendisine parametre olarak yollanan başlangıç, bitiş aralığında rastgele adet kadar sayı tutup bunları bir dizide geriye döndüren metodu yazınız.

static int IkiSayiArasindaRastgeleSayilariTut(int baslangicSayisi, int bitisSayisi, int adet) {
      int[] tutulalar = new int[adet];
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < adet; i++)
      {
        
        if (i == 0) { tutulalar[i] = rnd.Next(baslangicSayisi, bitisSayisi); }
        else {
          int sonuc = 0, rastgelenSayi = 0; ;
        do
        {
          int sayac = 0;
          rastgelenSayi = rnd.Next(baslangicSayisi, bitisSayisi);
          foreach (int eleman in tutulalar)
          {
            if (eleman == rastgelenSayi) { sayac++; break; }
          }
          if (sayac == 0) { tutulalar[i] = rastgelenSayi; sonuc = 1; }
          
 
        } while (sonuc!=1);
            
        
        
        }
        
        
        
        Console.WriteLine(tutulalar[i]);
      }
 
      return tutulalar[0];
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      IkiSayiArasindaRastgeleSayilariTut(10, 20, 6);
   
    }

33 ) Kendisine değişken sayıda parametre olarak yollanan rakamlardan oluşabilecek en büyük ve en küçük sayıları oluşturup geriye döndüren int BuyukSayi(………) ve int KucukSayi(……) adındaki metotları yazınız.
Örnek: BuyukSayi(1,5,3,7,8,2,9) > 9875321 KucukSayi(1,5,3,7,8,2) > 123578

static int BuyukSayi(params int[] dizi)
    {
      int buyuksun = 0;
      Array.Sort(dizi); Array.Reverse(dizi);
      foreach (int eleman in dizi) 
      {
 
        Console.Write(eleman);  
      }
       
      return buyuksun;
     
    }
    static int KucukSayi(params int[] dizi)
    {
      int kucuksun = 0;
      Array.Sort(dizi); 
      foreach (int eleman in dizi)
      {
 
        Console.Write(eleman);
      }
 
      return kucuksun;
     
    }
 
    static void Main(string[] args)
    {
      BuyukSayi(1,2,3,4,5,6);
 
      KucukSayi(1, 2, 3, 4, 5, 6);
   
    }

34 ) SutunDegistir([,] dizi,int birinciSutun,int ikinciSutun) metodu ile kendisine parametre olarak yollanan dizideki sütunlardaki elamanları yer değiştiren metodu yazınız.

static void SutunDegistir(int[,] dizi,int birinciSutun,int ikinciSutun)
    {
      birinciSutun -= 1;
      ikinciSutun -= 1;
 
      for (int i = 0; i < dizi.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < dizi.GetLength(1); j++)
        {
          if (j == dizi.GetLength(1) - 1) { Console.WriteLine(dizi[i, j]); }
          else { Console.Write("{0} ",dizi[i, j]); }
        }
      }
       
       
      int[] bir = new int[dizi.GetLength(1)];
      int[] iki = new int[dizi.GetLength(1)];
      for (int i = 0; i < bir.Length; i++)
      {
        bir[i] = dizi[i, birinciSutun];
        iki[i] = dizi[i, ikinciSutun];
        dizi[i, ikinciSutun] = bir[i];
        dizi[i, birinciSutun] = iki[i];
      }
      Console.WriteLine("--------------------------");
      for (int i = 0; i < dizi.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < dizi.GetLength(1); j++)
        {
          if (j == dizi.GetLength(1) - 1) { Console.WriteLine(dizi[i, j]); }
          else { Console.Write("{0} ", dizi[i, j]); }
        }
      }
 
 
     
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int[,] dizi = new int[5,5];
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < dizi.GetLength(0); i++)
      {
        for (int y = 0; y < dizi.GetLength(1); y++)
        {
          dizi[i, y] = rnd.Next(10, 100);
        }
      }
      SutunDegistir(dizi, 3, 4);
 
 
    }

35 ) Kendisine parametre olarak yollanan string iki boyutlu dizinin yine kendisine parametre olarak yollanan iki sütunundaki elemanları bir boyutlu başka bir dizide birleştirerek geriye döndüren metodu yazınız. ( 25 puan )

( string[] SutunlariGeriDondur(string[,] dizi, int birinciSutun, int ikinciSutun) )


static string SutunlariGeriDondur(string[,] dizi,int birinci, int ikinci) 
    {
      string don = "";
      birinci -= 1;
      ikinci -= 1;
      string[] yeniDizi = new string[dizi.GetLength(0) * 2];
      for (int i = 0; i < yeniDizi.Length; i++)
      {
        if (i < dizi.GetLength(0))
        {
          yeniDizi[i] = dizi[i, birinci];
        }
        else {
 
          yeniDizi[i] = dizi[i - dizi.GetLength(0), ikinci];
        }
        Console.WriteLine(yeniDizi[i]);
      }
 
      return don;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      string[,] dizi = new string[4, 4];
      dizi[0, 0] = "ali";
      dizi[1, 0] = "ayşe";
      dizi[2, 0] = "fatma";
      dizi[3, 0] = "hayriye";
      dizi[0, 3] = "osman";
      dizi[1, 3] = "süleyman";
      dizi[2, 3] = "murat";
      dizi[3, 3] = "hüso";
      SutunlariGeriDondur(dizi, 1, 4);
 
 
    }

36 ) string KelimeBul(string cumle, int kelimeSirasi) adında bir metot tanımlanacaktır. Metot a parametre olarak bir cümle ve bir sayı yollanacaktır. Metot geriye cümlenin istenilen sıradaki kelimesini geri döndürecektir. Bu özelliklerde KelimeBul adında bir metot tanımlayınız

static string KelimeBul(string cumle,int kelimeSayisi) 
    {
      string don = ""; kelimeSayisi -= 1;
      string[] kelimeler = cumle.Split(' ');
      Console.WriteLine(kelimeler[kelimeSayisi]);
 
 
      return don;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
 
      KelimeBul("osman bizi ışınla",1);
 
 
    }

37 ) İki boyutlu 10×10 elamanlı bir dizi tanımlayınız ve diziye 0-255 arasında rastgele değer atandıktan sonra DiziyeEsikDegeriUygula(int[,] gelenDizi,int esikDegeri) metodu ile değer atanan dizi ve 0-255 arasında bir sayı parametre olarak yollanacaktır(esikDegeri). Dizinin her bir elemanı yollanan değer ile kıyaslanacaktır. Eğer dizinin eleman değeri yollanan değerden büyük veya eşit ise eleman değeri 255 yapılacak değil ise 0 yapılacaktır. Bu işlemleri yapan metotları yazınız.


static void DiziyeEsikDegeriUygula(int[,] gelenDizi,int esikDeger) 
    {
       
       
 
      for (int i = 0; i < gelenDizi.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < gelenDizi.GetLength(1); j++)
        {
          Console.Write("Eski Değeri {0} | ",gelenDizi[i,j]);
 
          if (gelenDizi[i, j] >= esikDeger)
          {
            gelenDizi[i, j] = 255;
          }
          else
          {
            gelenDizi[i, j] = 0;
          }
          
          Console.WriteLine("Yeni Değeri : {0}",gelenDizi[i,j]);
          Console.WriteLine("------------");
        }
 
      }
 
       
 
    }
    static void Main(string[] args)
    {
 
      int[,] dizi = new int[10, 10];
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < dizi.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < dizi.GetLength(1); j++)
        {
          dizi[i, j] = rnd.Next(0, 255);
        }
      }
      DiziyeEsikDegeriUygula(dizi, 100);
 
    }

38 ) Takimlar adlı dizi içerisinde 18 tane takım bulunmaktadır(Takım1, Takım2, vb.). Bu takımlar arasında yapılacak olan ilk maçlar için 18 tane takımı eşleştiren bir program yazınız.


static void FiksturYap(string[] dizi) 
    {
      Random rnd = new Random();
      string[] evSahibi = new string[dizi.Length / 2];
      string[] deplasman = new string[dizi.Length / 2];
      for (int i = 0; i < evSahibi.Length; i++)
      {
        if (i == 0) { evSahibi[i] = dizi[rnd.Next(0, dizi.Length)]; }
        else {
          int durum = 0;
          do
          {
            int sayac = 0;
            string rastgeleGelen = "";
            rastgeleGelen = dizi[rnd.Next(0,dizi.Length)];
            foreach (string takim in evSahibi)
            {
 
              if (takim == rastgeleGelen) { sayac++; break; }
 
            }
            if (sayac == 0) { evSahibi[i] = rastgeleGelen;durum = 1; }
 
 
          } while (durum!=1);
 
         
        }
         
      }
 
      for (int i = 0; i < deplasman.Length; i++)
      {
        int durum = 0;
        do
        {
          int sayac = 0;
          string rastgeleGelen = "";
          rastgeleGelen = dizi[rnd.Next(0, dizi.Length)];
 
 
          foreach (string takim in deplasman)
          {
 
            if (takim == rastgeleGelen) { sayac++; break; }
 
          }
          foreach (string takim in evSahibi)
          {
 
            if (takim == rastgeleGelen) { sayac++; break; }
 
          }
          if (sayac == 0) { deplasman[i] = rastgeleGelen; durum = 1; }
 
 
        } while (durum != 1);
 
        Console.WriteLine("ev Sahibi {0} | Deplasman {1}",evSahibi[i],deplasman[i]);
      }
 
    }
    static void Main(string[] args)
    {
 
      string[] dizi = new string[18];
      dizi[0] = "a";
      dizi[1] = "b";
      dizi[2] = "c";
      dizi[3] = "d";
      dizi[4] = "e";
      dizi[5] = "f";
      dizi[6] = "g";
      dizi[7] = "h";
      dizi[8] = "i";
      dizi[9] = "j";
      dizi[10] = "k";
      dizi[11] = "l";
      dizi[12] = "m";
      dizi[13] = "n";
      dizi[14] = "o";
      dizi[15] = "p";
      dizi[16] = "r";
      dizi[17] = "s";
      FiksturYap(dizi);
 
    }

39 ) N elemanlı bir boyutlu dizinin elemanlarına 1-50 arasında rastgele değer aktarımı yapılacaktır. Değerler atandıktan sonra ;Her bir eleman değerinden dizi içinde kaçar tane olduğu ekrana yazdırılacaktır.3 ve 5 in katlarını 50 elemanlı başka bir diziye sırayla kopyalayan kodları yazınız.

int[] ucvebes = new int[50];
      int eleman = 0, say = 0;
      Random rnd = new Random();
      Console.Write("Eleman Saysını Giriniz : ");
      eleman = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int[] dizi = new int[eleman];
      for (int i = 0; i < eleman; i++)
      {
        dizi[i] = rnd.Next(1, 50);
 
      }
 
      foreach (int elm in dizi)
      {
        int sayac = 0;
        foreach (int elma in dizi)
        {
          if (elm == elma) { sayac++; }
        }
        Console.WriteLine("{0} sayısında {1} tane", elm, sayac);
      }
 
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        if (dizi[i]%15==0)
        {
          ucvebes[say] = dizi[i];
          say++;
           
        }
      }

40 ) static string[] TekleriGetir(int[] dizi) kendisine parametre olarak gelen diziden elemanları tek olanları geriye döndüren metodu yazınız.

static string TekleriGetir(int[] dizi) {
    string sayac = "";
    foreach (int sayi in dizi)
    {
      if (sayi % 2 != 0) { Console.WriteLine(sayi); }
    }
 
        return sayac;
    }
     
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] dizi = new int[10];
      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        dizi[i] = i;
      }
      TekleriGetir(dizi);
      
    }

41 ) Kendisine değişken sayıda parametre yollanan kelimelerden en uzun kelimeyi bulup geri döndüren “EnUzunKelime ” adındaki metodu yazınız.

static string EnUzunKelime(params string[] kelimeler)
    {
      string don = "";
      int enUzunKelimeIndexi = 0, euks = 0;
      string k = "";
      for (int i = 0; i < kelimeler.Length; i++)
      {
        k = kelimeler[i];
        if (k.Length > euks) {
          euks = k.Length;
          enUzunKelimeIndexi = i;
        }
      }
      Console.WriteLine("En Uzun Kelime {0} Karakter ile {1} Oldu",euks,kelimeler[enUzunKelimeIndexi]);
 
      return don;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      EnUzunKelime("osman", "le", "barcelonaaaa", "sişarp");
      
    }

42 ) Kendisine değişken sayıda parametre yollanan dizideki her bir elemanı bir kelime olan dizinin en kısa kelimsini ekrana yazıp geriye döndüren “EnKisaKelime” adındaki metodu yazınız.

static string EnKisaKelime(params string[] kelimeler)
    {
      string don = "";
      int enKisaKelimeIndexi = 0, ekks = 99999;
      string k = "";
      for (int i = 0; i < kelimeler.Length; i++)
      {
        k = kelimeler[i];
        if (k.Length < ekks) {
          ekks = k.Length;
          enKisaKelimeIndexi = i;
        }
      }
      Console.WriteLine("En Uzun Kelime {0} Karakter ile {1} Oldu",ekks,kelimeler[enKisaKelimeIndexi]);
 
      return don;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      EnKisaKelime("osman", "lele", "barcelonaaaa", "sişarp");
 
    }

43 ) string ParcaGetir(string kelime,int baslangic,int bitis)
ParcaGetir(“merhaba”,1,3) > mer ParcaGetir(“ali”,2,3) > li ParcaGetir(“ali”,1,5) > hiçbir değer geri döndürmeyecek

static void ParcaGetir(string kelime, int baslangic,int bitis) {
 
      baslangic -= 1;
      for (int i = baslangic; i < bitis; i++)
      {
        Console.Write(kelime[i]);
      }
     
    }
    
   
    static void Main(string[] args)
    {
 
      ParcaGetir("osman", 1, 3);
 
    }

 • burak

  girilen sayıya kadarki tek sayıların toplamını bulan program acil yardımcı olursanız sevinirim

  • BilisimOgretmeni

   Console.WriteLine("Sayı girin");

   int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

   int toplam = 0;

   for (int i = 1; i <= sayi; i++)

   {

   toplam += i;

   }

   Console.WriteLine("Sayıların Toplamı={0}", toplam);

   Console.ReadKey();

 • seher

  Farklı boyutlarda üç tam sayı dizisi tanımlayarak bir Jagged dizisinin ilk elemanlarından başlayarak dizilerde ki tüm sayıları ekrana yazdıran C# konsol programını yazmamız gerekiyor lütfen yardımcı olurmusunuz

  • BilisimOgretmeni

   soruyu örneklerseniz sevinirim…

 • feyza

  Kullanıcıdan 0 ile 100 arasında n adet sayıyı alan ve bu sayılardan tek olanları ayrı çift olanları ayrı gösteren C# konsol programını yazmamız gerekiyor yardımcı olurmusnuz?

  • BilisimOgretmeni

   int[] sayilar = new int[100];

   Random rnd = new Random();

   for (int i = 0; i < 100; i++)

   {

   sayilar[i] = rnd.Next(1, 100);

   }

   Console.WriteLine("Tek Sayılar");

   foreach (int sayi in sayilar)

   {

   if (sayi % 2 != 0) Console.WriteLine(sayi);

   }

   Console.WriteLine("Çift Sayılar");

   foreach (int sayi in sayilar)

   {

   if (sayi % 2 == 0) Console.WriteLine(sayi);

   }

   Console.ReadKey();

  • nıka

   Feyza ? bana ulaşırmısın sorunun cevabını bulamadıysan ? mesaj olarak atıyım ? kodları.

 • Özge Çavuş

  Soru cevap oyunu yapmam lazım ve en sonunda doğru ve yanlış sayısınacak göre aldığı puan yazicak yardimci olursaniz sevinirim

  • BilisimOgretmeni

   uygulamada ne kadarlık bir bölüm yaptınız yada yapamadığınız yer neresi ise gönderin yardımcı olmaya çalışayım

 • HAKAN SESLİ

  2. Klavyeden girilecek bir karakter dizisindeki, karakter sayısını strlen() fonksiyonunu kullanmadan yapıp ekrana
  yazdıran C program kodunu yazın.

 • HAKAN SESLİ

  1. Klavyeden girilecek 15 elemanlı bir tamsayı dizisi elemanlarının ortalamasını bulduran ve standart sapmasını
  hesaplayıp veren C program kodunu yazın.
  Stdsp=sqrt(Σn i=0 (xi-xort)2/n-1)

 • Mesut Özöktem

  alttaki soruya bakabilirsiniz diğerinde sıkıntı varsa bu soruda yardımcı olursanız çok iyi olur

 • Mesut Özöktem

  1- Write a
  program that finds all words according to given pattern.

  The pattern may include the following characters:

  Turkish alphabet letters: ABCÇDE….Z abcçde…z

  Any
  number of characters (zero or more): *

  Any
  one character: -

  Examples:

  string str = “Yağ yağ yağmur
  Teknede hamur Bahçede çamur”;

  Input
  pattern: –mur

  Output
  pattern: hamur

  çamur

  Input
  pattern: *mur

  Output pattern: yağmur

  hamur

  çamur

  Input
  pattern: yağ*

  Output
  pattern: yağ

  yağ

  yağmur

  Input
  pattern: *e-e

  Output
  pattern: Teknede

  Bahçede

 • Mesut Özöktem

  - Write a program that finds the repeating cycle of a given string.

  Note: The output
  must be stored in a string variable.

  Examples:
  Input string: “0.32878787878787″

  Output
  string: “0.32(87)”
  hocam bu soruya bakabilir misiniz girilen sayıda tekrar eden kısmı yazdırmak gerekiyor burada bi örneğinide koydum yardımcı olursanız sevinirim.

  • Mesut Özöktem

   bu soruya bugün bir yanıt verebilir misiniz bu akşam 8 e kadar yapmış olmam lazım

   • BilisimOgretmeni

    fırsat bulursam bakacağım ama biraz karışık bir algoritması var

    • Mesut Özöktem

     teşekkürler süresi gece 12 ye kadarmış

     • BilisimOgretmeni

      yaptığınız kadarı veya benzer bir örnek varsa daha çabuk yardımcı olabilirim

     • Mesut Özöktem

      ben bir kısmını yaptım ama hatalar var yani kodda açık var

      Console.WriteLine(“Please enter characters : “);

      string number1 = Convert.ToString(Console.ReadLine());

      string number2 = ” “;

      bool flag = false;

      // burada karakter olarak tanıttık bu sayede sadece rakam değil girilen herhangibir karakterde tekrarları bulmuş olacağız.

      if (number1 != “”)

      {

      for (int i = 0; i < number1.Length; i++)

      {

      if (number1[i] == number1[i + 1] && number1[i] == number1[i + 2])

      {

      number2 = number1.Substring(0, i) + "(" + number1[i] + ")"; // buradaki if kodları ile tekrar ettiği kısmı yakaladık.

      flag = true;

      break;

      }

      else if (number1[i] == number1[i + 2] && number1[i + 1] == number1[i + 3])

      {

      number2 = number1.Substring(0, i) + "(" + number1[i] + number1[i + 1] + ")";

      flag = true;

      break;

      }

      else if (number1[i] == number1[i + 3] && number1[i + 1] == number1[i + 4] && number1[i + 2] == number1[i + 5])

      {

      number2 = number1.Substring(0, i) + "(" + number1[i] + number1[i + 1] + number1[i + 2] + ")";

      flag = true;

      break;

      }

      }

      }

      Console.WriteLine(number2);

      Console.ReadLine();

      burada bişeyler yaptım ama hatalar var

 • HAKAN SESLİ

  2.Yarıçapı parametre olarak verilen bir dairenin alanın hesaplayan sta$c erişimli bir metod tanımlayınız.
  Main()fonksiyonunda yazdığınız metodu kullanarak yarıçapı 5 olan bir dairenin
  alanını ekrana yazdıran program cümlelerini yazabilirmisiniz.(Not:Daireninalanı pi*r2, pi=3.5459 olarak sabit tanımlanacakkr.) C# dilinde