Programlama Temelleri Vize Soruları ve Cevapları

Soru 1(20 p.) Aşağıdaki program çalıştırılınca çıktısı ne olur yan taraftaki alana yazın. Ekrana değer yazması için yapılması gereken işlem varsa belirtiniz/yapınız.

void topla()
{
int sonuc=x+y+z;
}
void main()
{
int x=5, y=7, z=9;
topla(x,y,z);
}

İşlem x, y ve z değişkenleri üzerinde yapılmaktadır. Değişkenlerin toplandığı topla fonksiyonunda değişkenler tanımlanmamıştır. Değişken tanımlama hatası verir.
Öncelikle değişken tanımlamaları topla fonksiyonunda yapılır. Sonuç değişkeni printf fonksiyonu ile ekrana yazdırılır.

void topla()
{
int x=5, y=7, z=9;
int sonuc=x+y+z;
printf("%d",sonuc);
}
void main()
{
topla();
}

Soru 2.(20 p.) strlwr() fonksiyonunu kullanmadan girilen bir string içindeki karakterleri küçük harfe dönüştüren ve ekrana yazan programı yazınız.
‘a’ karakteri ascii karşılığı 97,‘A’ karakteri ascii karşılığı 65

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
void main()
{
char str[100];
int i;
printf("Cumle Gir: ");
gets(str);
for(i=0;str[i]!='\0';i++){
if(str[i]>='A' && str[i]<='Z' && str[i]!=' '){
str[i]=str[i]+32;
}  
printf("%c",str[i]);
}
}

Programlama Temelleri Vize Soruları ve Cevaplarının devamını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…
Programlama Temelleri Vize Soruları ve Cevapları (605 indirme)

Pin It on Pinterest