Visual Studio C# Dersleri-C# Arayüz Interface Tanımlama ve Kullanımı 3

C# Arayüz (Interface) kullanım örneklerine devam ediyoruz bu örneğimizde bir ilin özelliklerini görüntülemek için bir interface ve bu interface içerisinde kullanılacak sınıf tanımlamasını yapalım

using System;
namespace SinifBilgileriOrnegi
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Bolum bilgisayar = new Bolum();
bilgisayar.Sinifi = "11D";
bilgisayar.Mevcudu = 24;
bilgisayar.Bilgiler();
Bolum grafik = new Bolum();
grafik.Alani = "Grafik ve Fotoğraf";
grafik.Sinifi = "12";
grafik.Mevcudu = 15;
grafik.Bilgiler();
Console.ReadKey();
}
public interface ISinifBilgileri
{
string Alani { get; set; }
string Sinifi { get; set; }
int Mevcudu { get; set; }
void Bilgiler();
}
public class Bolum : ISinifBilgileri
{
private string alani = "Bilişim Teknolojileri";
private string sinifi;
private int mevcudu;
public string Alani
{
get { return alani; }
set { alani = value; }
}
public string Sinifi
{
get { return sinifi; }
set { sinifi = value; }
}
public int Mevcudu
{
get { return mevcudu; }
set { mevcudu = value; }
}
public void Bilgiler()
{
Console.WriteLine("Sınıf Özellikleri");
Console.WriteLine("Sınıf Alan ={0}", Alani);
Console.WriteLine("Sınıfı={0}", Sinifi);
Console.WriteLine("Mevcudu={0}", Mevcudu);
Console.WriteLine("");
}
}
}
}

Pin It on Pinterest