Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler Genel Örnek ( Diziye Ekleme, Arama, Silme, Düzenleme, Listeleme, Kayıt Gezgini)

Diziler ile ilgili şimdiye kadar bahsettiğimiz konuları içeren bir rehber uygulaması, kullanıcının girmiş olduğu bilgiler üzerinde Array.Resize, Array.IndexOf, Array.Clear, Length komutlarının işleyişini daha iyi anlamak için yapılmış bir uygulama..
Dizilerde Kaydetme
Dizilerde Silme
Dizilerde Listeleme
Dizilerde Arama
Dizilerde Düzenleme
Dizilerde Kayıtlar arasında gezinti yapabileceğimiz bir uygulama ilk olarak aşağıdaki form tasarımını yapıyoruz daha sonra aşağıda verilen kodları ilgili butonlara yazarak programı çalıştırabilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
//Program içinde kullanacağımız dizi ve değişkenleri tanımlıyoruz...
string[] ad = new string[1];
string[] sad = new string[1];
string[] evtel = new string[1];
string[] ceptel = new string[1];
string[] evadres = new string[1];
string[] isadres = new string[1];
int sira = 0;
int kacinci = 0;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
//kaydet butonu    
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
ad[sira]=textBox1.Text;
sad[sira]=textBox2.Text;
evtel[sira] = textBox3.Text;
ceptel[sira] = textBox4.Text;
evadres[sira] = textBox5.Text;
isadres[sira] = textBox6.Text;
sira++;
Array.Resize(ref ad, sira + 1);
Array.Resize(ref sad, sira + 1);
Array.Resize(ref evtel, sira + 1);
Array.Resize(ref ceptel, sira + 1);
Array.Resize(ref evadres, sira + 1);
Array.Resize(ref isadres, sira + 1);
}
//Listele Butonu
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
int eleman = ad.Length;
for (int i = 0; i < eleman; i++)
{
ListViewItem kayit = new ListViewItem();
kayit.Text = ad[i];
kayit.SubItems.Add(sad[i]);
kayit.SubItems.Add(ceptel[i]);
listView1.Items.Add(kayit);
}
}
//İlk Kayıt 
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = ad[0];
textBox2.Text = sad[0];
textBox3.Text = evtel[0];
textBox4.Text = ceptel[0];
textBox5.Text = evadres[0];
textBox6.Text = isadres[0];
kacinci = 0;
}
//Son Kayıt
private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
int a = ad.Length-2 ;
textBox1.Text = ad[a];
textBox2.Text = sad[a];
textBox3.Text = evtel[a];
textBox4.Text = ceptel[a];
textBox5.Text = evadres[a];
textBox6.Text = isadres[a];
}
//Sonraki
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (kacinci < ad.Length - 1)
{
kacinci++;
textBox1.Text = ad[kacinci];
textBox2.Text = sad[kacinci];
textBox3.Text = evtel[kacinci];
textBox4.Text = ceptel[kacinci];
textBox5.Text = evadres[kacinci];
textBox6.Text = isadres[kacinci];
}
else
{
MessageBox.Show("Son Kayıttasınız");
}
}
//Önceki
private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (kacinci != 0)
{
kacinci--;
textBox1.Text = ad[kacinci];
textBox2.Text = sad[kacinci];
textBox3.Text = evtel[kacinci];
textBox4.Text = ceptel[kacinci];
textBox5.Text = evadres[kacinci];
textBox6.Text = isadres[kacinci];
}
else
{
MessageBox.Show("İlk Kayıttasınız");
}
}
//Arama
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
string aranacak = Microsoft.VisualBasic.Interaction.
InputBox("Arananın Adı", "Arama", "", 0, 0);
int a = Array.IndexOf(ad, aranacak);
textBox1.Text = ad[a];
textBox2.Text = sad[a];
textBox3.Text = evtel[a];
textBox4.Text = ceptel[a];
textBox5.Text = evadres[a];
textBox6.Text = isadres[a];
}
//Düzenleme
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
ad[kacinci] = textBox1.Text;
sad[kacinci] = textBox2.Text;
evtel[kacinci] = textBox3.Text;
ceptel[kacinci] = textBox4.Text;
evadres[kacinci] = textBox5.Text;
isadres[kacinci] = textBox6.Text;
}
//Yeni
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = "";
textBox2.Text = "";
textBox3.Text = "";
textBox4.Text = "";
textBox5.Text = "";
textBox6.Text = "";
}
//Silme
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Array.Clear(ad, kacinci, 1);
Array.Clear(sad, kacinci, 1);
Array.Clear(evadres, kacinci, 1);
Array.Clear(isadres, kacinci, 1);
Array.Clear(evtel, kacinci, 1);
Array.Clear(ceptel, kacinci, 1);
}
}
}
 • Yusuf

  Hocam Listview ‘e Ad Soyad Cep Telefonu nasıl ekleriz yardımcı olurmusun .

 • Yusuf

  Hocam şu “Adı Soyadı Cep Telefonu ” yazan kısımda listbox mu kullancaz . Cevap verirsen sevinirim projem için gerekli.

  • BilisimOgretmeni

   ListView nesnesi eklliyoruz

 • ali

  hocam konu dışında bir şey sorucaktım çoklu bir diznin herhangi bir elemanına yıldız(*) nasıl atayabilirim.

 • alpay

  hocam bide listview e arkaplan eklediğimizde ekrana nasıl sığdırırım bi yardım edebilirm misin?

  • BilisimOgretmeni

   Standart olarak böyle bir özellik yok bildiğim kadarı ile ama http://www.componentowl.com/better-listview adresindeki component veya Wpf uygulamalarında yapılabilir. kolay gelsin iyi çalışmalar

Pin It on Pinterest