Anasayfa » Visual Studio C#

Visual Studio C# Dersleri – C# Diziler ile İlgili Örnekler 1

Okunma Sayısı...: 9563 Kere

C# Dizi uygulamaları için örnek sorular bölüm 1 :

int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer şekilde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının toplamını bulan metodu içeren C# programını yazınız.

using System;
class DiziTopla
{
public static void Main(string[] args)
{
int[] dizi = { 5,6,7,8 };
Console.WriteLine(topla(dizi));
}
public static int topla(int[] dizi)
{
int toplam = 0;
for(int i=0; i<dizi.Length; ++i)
toplam+=dizi[i];
return toplam;
}

Verilen bir string dizisini, ters sırada (sondan başa doğru) listeleyen C# programını yazınız.

using System;
class DiziListele
{
public static void Main(string[] args)
{
string[] strDizi={"Ali","Zekiye","Cemil", "Kemal"};
int son = strDizi.Length-1;
for(int i=son; i>=0; --i)
{
Console.WriteLine(strDizi[i]);
}
}
}

Verilen bir kişi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadığını belirten C# metodunu yazınız. Aranan kişinin string aranan = “Ali” şeklinde verildiğini varsayabilirsiniz.

using System;
class DiziArama
{
public static void Main(string[] args)
{
string[] strDizi={"Ali", "Zekiye", "Cemil", "Kemal"};
string kelime = "Cemil";
if (ara(strDizi,kelime))
Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulundu");
else
Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulunamadı");
kelime = "Yılmaz";
if (ara(strDizi,kelime))
Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulundu");
else
Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulunamadı");
}
public static bool ara(string[] dizi, string aranan)
{
for(int i=0; i<dizi.Length; ++i)
if (aranan.Equals(dizi[i])) return true;
return false;
}
}

Kullanıcının girmiş olduğu bir ismi, program içinden atanan 10 elemanlı bir dizide arayan ve ismin bu dizide bulunup bulunamadığını, varsa kaçıncı indiste olduğunu yazan console uygulamasını
yapınız. Bul() isimli bir fonksiyon kullanınız.
Cevap

static void Main(string[] args)
{
string isim;
isim = Console.ReadLine();
int indis = Bul(isim);
if (indis == ‐1)
{
     Console.WriteLine("girilen isim dizide yoktur!");
}
else
{
     Console.WriteLine("isminiz dizinin {0}. elemanıdır", indis+1);
}
Console.ReadKey();
}
    
//Bul() Fonksiyonu
static int Bul(string ad)
{
string[] isimler = {"ahmet","mehmet","hasan","şakir",
"şevket","hüseyin","mert","murtaza","muhittin","ali"};
for (int i = 0; i < isimler.Length; i++)
{
if (ad==isimler[i])
{
    return i;
   }
}
return ‐1;
}

Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.

Cevap

static void Main(string[] args)
{
int adet=0,toplam=0;
int[] sayi=new int[5];
for (int k=0;k<5;k++)
{
     Console.Write("{0}. sayıyı giriniz:",k);
     sayi[k]=int.Parse(Console.ReadLine());
}
for (int k=0;k<5;k++)
{
      if(sayi[k]%2==0)
{
        adet++;
toplam+=sayi[k];
      }
}
Console.WriteLine("Ortalaması={0}",toplam/adet);
Console.ReadKey();
}
  • sssssssssss

    arkadaslar mrb bizim bi projemız varda yapamıyoruz konusuda
    k harfi ile başlayan 4 harfli anlamlı anlamsz bütün kelımelerı cıkarıcak kod