Visual Studio C# Dersleri – C# Diziye Girilen Sınıf Bilgilerine Göre Not,Geçen,Kalan ve Ortalama Hesaplayan Program

Öğrencilerin ad soyad ve not bilgileri girilecek sonra liste halinde geçen ve kalan öğrenciler ayrıca not ortalaması , geçen ve kalan öğrencilerin sayısını veren program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int eleman = 0, gecen = 0, kalan = 0, toplam=0;
double ort = 0;
Console.Write("Sınıf Mevcudunu Giriniz : ");
eleman = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
string[] adsoyad = new string[eleman];
int[] notlar = new int[eleman];
for (int i = 0; i < eleman; i++)
{
Console.Write("Öğrencinin Adı: ");
adsoyad[i] = Console.ReadLine();
Console.Write("Öğrencinin Notu: ");
notlar[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
for (int i = 0; i < eleman; i++)
{
if (notlar[i] >= 45)
{
Console.WriteLine(adsoyad[i] + " Geçti");
gecen++;
}
else
{
Console.WriteLine(adsoyad[i] + " Kaldı");
kalan++;
}
toplam = toplam + notlar[i];
}
ort = toplam / eleman;
Console.WriteLine("Geçen Öğrenci sayısı= " + gecen);
Console.WriteLine("Kalan Öğrenci sayısı= " + kalan);
Console.WriteLine("Sınıfın Ortalaması= " + ort.ToString());
Console.ReadKey();
}
}
}

Pin It on Pinterest