Visual Studio C# Dersleri – C# Hicri ve Miladi Yıl Dönüştürücü

Kullanıcının seçimine göre girilen yıl değerlerinden Hicri yılı miladi yıla, miladi yılı hicri yıla çeviren uygulama

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string[] secim = { "1.Hicri Yılı Miladi Yıla Çevir", "2.Miladi Yılı Hicri Yıla Çevir", 
"3.Çıkış Yap" };
Console.Clear();
for (int i = 0; i < secim.Length; i++)
{
Console.WriteLine(secim[0]);
Console.WriteLine(secim[1]);
Console.WriteLine(secim[2]);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("|------------------------------------|");
Console.WriteLine("|Lütfen İşlem için seçim yapınız : |");
Console.WriteLine("|------------------------------------|");
int sec = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Clear();
try
{
switch (sec)
{
case 1:
Console.Write("Hicri Tarihi Giriniz :");
int hicriYil = int.Parse(Console.ReadLine());
int sonuc1 = (hicriYil - 43) + 622;
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Miladi Yıl Olarak : {0}", sonuc1);
Console.WriteLine("Menüye dönmek için enter tuşuna basınız..");
break;
case 2:
Console.Write("Miladi Tarihi Giriniz :");
int miladiYil = int.Parse(Console.ReadLine());
int sonuc2 = (miladiYil + 42) - 621;
Console.Write("Hicri Yıl Olarak : {0}", sonuc2);
Console.WriteLine("nMenüye dönmek için enter tuşuna basınız..n");
break;
default:
Environment.Exit(0);
break;
}
}
catch (Exception)
{
Console.WriteLine("Lütfen sayısal bir değer giriniz.");
}
Console.ReadLine();
}
}
}
}

Pin It on Pinterest