Visual Studio C# Dersleri – C# ile Girilen sayının Kare, Faktöriyel ve Modunu Alma

C# ile kullanıcının girdiği sayıya göre seçmiş olduğu Kare, Faktöriyel ve Mod işlemlerinden birini yapıp sonucu bulan program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int i, sayi, islem;
int faktor = 1;
Console.WriteLine("Bir sayı girin..");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Yapılacak işlemi seçin..");
Console.WriteLine("1- Sayının Karesi");
Console.WriteLine("2- Sayının Faktoriyeli");
Console.WriteLine("3- Modunu Al");
islem = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (islem == 1)
{
Console.WriteLine("Sayının Karesi=" + (sayi * sayi).ToString());
}
else if (islem == 2)
{
for ( i = 1; i <= sayi; i++)
{
faktor = faktor * i;
}
Console.WriteLine("Sayının Faktoriyeli=" + faktor.ToString());
}
else if (islem == 3)
{
Console.WriteLine("Sayının Modu=" + (sayi % 2).ToString());
}
else
{
Console.WriteLine("Geçerli bir seçim girmediniz...");
}
Console.ReadKey();
}
}
}
  • eray düz

    Bu cok kolay zaten

Pin It on Pinterest