Visual Studio C# Dersleri – C# ile Girilen Türkçe karakteri , İngilizce Karaktere Çeviren Program

Kullanıcının textbox’a girdiği bir ifade içerisinde geçen türkçe karakter ve boşluk değerlerini ingilizce karakterlere çevireceğiz.Bu işlemi girilen ifadenin mail adresi olarak dönüşümü diyede düşünebiliriz. Dönüştürme işlemi için replace fonksiyonunu kullanacağız BiLişİm Öğretmenİ => bilisim_ogretmeni şeklinde dönüşüm yapacağız.
ilk olarak form üzerinde iki label , iki textbox ve bir buton yerleştiriyoruz..

Çevir butonuna tıklayıp aşağıdaki kodları yazıyoruz..

string yazi= textBox1.Text;
yazi=yazi.ToLower();
yazi = yazi.Replace('ö', 'o');
yazi = yazi.Replace('ü', 'u');
yazi = yazi.Replace('ğ', 'g');
yazi = yazi.Replace('ş', 's');
yazi = yazi.Replace('ı', 'i');
yazi = yazi.Replace(' ', '_');
textBox2.Text = yazi;