Visual Studio C# Dersleri – String Fonksiyonlar 2 (Replace, SubString, ToCharArray, EndsWith-StartsWith )

Önceki Konumuzda Visual Studio C# Dersleri – String Fonksiyonlar 1  Trim, TrimEnd, TrimStart, ToUpper, ToLower fonksiyonlarının kullanımından bahsetmiştik bu konuda Replace, SubString, ToCharArray, EndsWith-StartsWith fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Bu Fonksiyonları hangi durumlarda kullanıyoruz peki;

  • Metin içerisinde değişiklik yapma
  • Metin belli bir bölümünü alma
  • Metni karakterlere ayırma
  • Metnin Başlangıç ve Bitişlerini kontrol etme

işlemlerinde kullanıyoruz.

Replace: String içerisinde belli bir ifadeyi değiştirme

Substring: String içinde belli bir kısmı alma

ToCharArray: String i karakterlere ayırma

EndsWith-StartsWith: Başlandıç ve Bitiş ifadelerini kontrol etmek için kullanıyoruz.

//www.bilisimogretmeni.com
string ifade = "Bilgisayar Öğretmeni";
string adres = "www.bilisimogretmeni.com";
Console.WriteLine(ifade.Replace("Bilgisayar", "Bilişim"));
//ifade değişkeni içindeki Bilgisayar kelimesini Bilişim ile Değiştirdi.
Console.WriteLine(ifade.Substring(0,10));
//ifade değişkeninden 0. karakterden itibaren 10 karakter aldı.
Console.WriteLine(ifade.ToCharArray(3,1));
//ifade değişkeninden 3. karakterden itibaren 1 karakter aldı.
if (adres.EndsWith(".com"))
//adres değişkeni .com ile biterse true değeri gönderir.
{
Console.WriteLine("Adres .com ile bitiyor.");
}
if (adres.StartsWith ("www"))
//adres değişkeni www ile başlarsa true değeri gönderir.
{
Console.WriteLine("Adres .www ile başlıyor.");
}
Console.ReadKey();
//www.bilisimogretmeni.com

Pin It on Pinterest