Visual Studio C# Dersleri – İki ArrayList Koleksiyonunu Birleştirme (AddRange)

Visual Studio C# Derslerimize ArrayList koleksiyonları üzerinde yapılabilecek işlemler ile devam ediyoruz, uygulamamızda ayrı ayrı tanımlanmış olan ArrayList’lerin nasıl birbirine ekleneceği veya birleştirileceğini örnekleyecek ArrayList’leri birleştirmek için AddRange metodunu kullanacağız
arraylist

//Listeler Tanımlanıyor
ArrayList liste1 = new ArrayList();
ArrayList liste2 = new ArrayList();
//Tanımlanan Listelere ELemanlar Ekleniyor
liste1.Add("Amasya");
liste1.Add("Tokat");
liste1.Add("Çorum");
liste1.Add("Samsun");
//http://www.bilisimogretmeni.com
liste2.Add("İzmir");
liste2.Add("Muğla");
liste2.Add("Çanakkale");
Console.WriteLine("\\n=====================\\n");
Console.WriteLine("AddRange ile Arraylist birleştirme");           
//Liste2 liste1'in sonuna ekleniyor
liste1.AddRange(liste2);      
Console.WriteLine("\\n=====================\\n");
//Liste1 içindeki elemanlar okunarak ekrana yazdırılıyor.
foreach (object eleman in liste1)
{
Console.WriteLine("\\n {0}",eleman);
}
Console.WriteLine("\\n=====================\\n");
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest