Visual Studio C# Dersleri – Listboxtaki Sayıları Toplama

Bu örneğimizde listbox’a eklenen sayılarının toplamını bulacağız. Bunun için ilk olarak listbox’daki eleman sayısını öğrenmemiz gerekiyor ve bunu da Items.Count ifadesi ile yapıyoruz daha sonra while döngüsünde listboxdaki her elemanı toplam değerine ekliyoruz , listboxdaki elemanları alabilmek için Items[sayi] ifadesini kullanacağız.

İlk olarak aşağıdaki form görüntüsünü oluşturalım ve kodları yazalım.

Ekle Butonun içine

listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
textBox1.Text = "";

Topla Butonunun İçine

int toplam=0, sayi=0, eleman=0;
eleman = listBox1.Items.Count;
while (sayi <= eleman-1)
{
toplam += Int16.Parse(listBox1.Items[sayi].ToString());
sayi++;
}
label3.Text = "Sayıların Toplamı "+toplam.ToString();
  • şükran

    visual studio da listbox textbox ve butonu kullanarak while’ kullanarak 3 örnek yapmam lazım acil lütfen yardım edin pazartesi ödev teslim edecegim 🙁 toplam 5 örnek olması lazım ama 2 tane yaptım 3 tane kaldı

Pin It on Pinterest