Visual Studio C# Dersleri – Textbox’a Sadece Sayı Girişi (Tam sayı veya Kesirli)

Visual Studio C# Derslerimize textboxa girilecek olan bilginin sadece sayı olmasını yapabilmek için neler yapabiliriz onlara bakacağız.İlk Olarak textbox’ın KeyPress olayına aşağıdaki kodları yazarak sadece tam sayı ve kesirli sayı girişi yapabiliriz
Sadece Tam sayı girişi için.

if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) )
{
e.Handled = true;
}

Sadece Kesirli Sayı girişi için.

if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) && e.KeyChar != '.')
{
e.Handled = true;
}
if (e.KeyChar == '.' && (sender as TextBox).Text.IndexOf('.') > -1)
{
e.Handled = true;
}

veya bunlarla hiç uğraşamam girilecek basamak sayısı belli diyorsanız maskedTextBox kullanabilirsiniz, maskedTextBox kullanımı ile alakalı daha sonra ayrıntılı olarak örneklenecektir.

Pin It on Pinterest