Visual Studio C# Örnekleri – Girilen Sayılardan 20-50 Arasındakilerin Aritmetik Ortalaması

C# örneklerimize kullanıcının gireceği adet kadar kullanıcıdan sayı isteyen daha sonra bu sayılardan 20-50 arasında olanların aritmatik ortalamasını bulan program ile devam ediyoruz. Program kodları ve Ekran görüntüsü…
yirmielli

int toplam=0,kactane=0;
Console.WriteLine("Kaç Sayı girilecek");
int adet = Int16.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= adet; i++)
{
Console.WriteLine("{0} sayıyı girin", i);
int sayi = Int16.Parse(Console.ReadLine());
if (sayi >= 20 && sayi <= 50)
{//http://www.bilisimogretmeni.com
toplam += sayi;
kactane++;
}
}
Console.WriteLine("20-50 arasında girilen sayıların ortalaması {0}", toplam / kactane);
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest