Visual Studio C# Uygulamaları 3 Karater uzunluğunu bulma ve mod alma

Kullanıcının ad ve soyad bilgisini alınız. Daha sonra girilen ad soyadın karakter uzunluğunun 7 modundaki karşılığını hesaplatınız ve çıkan rakama göre aşağıdaki tabloda verilen özelliklerden birisini belirletiniz. Sonuç olarak ekranda “Merhaba ………, sen çok ……… birisine benziyorsun.” biçiminde bir yorum yaptırınız.

0 zeki

1 güleryüzlü

2 duygusal

3 dikkatli

4 inatçı

5 hırslı

6 çalışkan

İlk olarak aşağıdaki form görüntüsünü tasarlıyoruz daha sonra yorumla butonun click olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz.

 

int uzunluk = textBox1.Text.Length;
int sonuc = uzunluk % 7;
string[] durum=new string[7];

durum[0]=“zeki”;
durum[1]=“güleryüzlü”;
durum[2]=“duygusal”;
durum[3]=“dikkatli”;
durum[4]=“inatçı”;
durum[5]=“hırslı”;
durum[6]=“çalışkan”;
//www.bilisimogretmeni.com c# dersleri ve uygulamaları
MessageBox.Show(“Merhaba “+ textBox1.Text+” sen çok “+durum[sonuc] +” birisine benziyorsun “);

burada durumları durum dizisinin içerisine atıp text kutusuna girilen bilginin karakter uzunluğunu Length fonksiyonu ile hesaplıyoruz ve 7’ye göre mod alıp messagebox.show ile ekranda yazdırıyoruz..

 

 

Pin It on Pinterest