Visual Studio C# Uygulamaları Yazıyı Sayıya Çevirme – Çeviren Program

Visual Studio C# Uygulamaları Yazıyı Sayıya Çeviren Programı çalışma mantığı text kutusuna girilen yüz kırk beş gibi bir değeri 145 olarak yazmak bunun için ilk olarak aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturuyoruz..

program kodlarında hashtable listesi kullanılarak sayılar ve karşılıkları bir liste haline getirilecek daha sonra text kutusuna girilen değer küçük harfe çevrilip split komutu ile parçalara ayrılacak ve listeden karşılığı bulunup toplama işlemine tabi tutulacaktır. Programın çalışan halini konu sonundan indirebilirsiniz.


Hashtable liste = new Hashtable();
liste.Add(“bir”, “1”);
liste.Add(“iki”, “2”);
liste.Add(“üç”, “3”);
liste.Add(“dört”, “4”);
liste.Add(“beş”, “5”);
liste.Add(“altı”, “6”);
liste.Add(“yedi”, “7”);
liste.Add(“sekiz”, “8”);
liste.Add(“dokuz”, “9”);
liste.Add(“on”, “10”);
liste.Add(“yirmi”, “20”);
liste.Add(“otuz”, “30”);
liste.Add(“kırk”, “40”);
liste.Add(“elli”, “50”);
liste.Add(“altmış”, “60”);
liste.Add(“yetmiş”, “70”);
liste.Add(“seksen”, “80”);
liste.Add(“doksan”, “90”);
liste.Add(“yüz”, “100”);
//www.bilisimogretmeni.com
liste.Add(“ikiyüz”, “200”);
liste.Add(“üçyüz”, “300”);
liste.Add(“dörtyüz”, “400”);
liste.Add(“beşyüz”, “500”);
liste.Add(“altıyüz”, “600”);
liste.Add(“yediyüz”, “700”);
liste.Add(“sekizyüz”, “800”);
liste.Add(“dokuzyüz”, “900”);
string yeni = textBox1.Text.ToLower();
string[] bol = yeni.Split(‘ ‘);
int sayi = 0;
//www.bilisimogretmeni.com
for (int i = 1; i <= bol.Length; i++)
{

sayi=int.Parse(liste[bol[i 1]].ToString())+sayi;
}
label1.Text = label1.Text+” “+Convert.ToString(sayi);

Visual Studio C# Uygulamalari Yaziyi Sayiya Çeviren Program (603 indirme)
  • Ogzhncrt

    Kardeşim bana ulaşabilir misin kodun çok güzel olmuş acele biraz yalnız mailimi verdim

    • BilisimOgretmeni

      iletişim bölümünden veya buradan yazabilirsiniz sorunuzu iyi çalışmalar

Pin It on Pinterest